Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Jämställdhetsvecka på bloggen

Därför behövs kvinnodagen fortfarande 2018.

Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. 40 år av jämställdhetskamp – behöver vi verkligen en kvinnodag fortfarande?

Kvinnor har lägre lön än män; i Sverige har kvinnor 95 procent av männens löner även om man räknar bort faktorer som ålder, utbildning, arbetstid och yrkestillhörighet.* Tar man i beräkningen med att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid och att kvinnodominerade yrken värderas lägre på arbetsmarknaden blir diskrepansen betydligt större. Kvinnor är dåligt representerade på topposter, särskilt i näringslivet. Bland styrelseordföranden i börsföretag är endast 6,3 procent kvinnor.

Svensk arbetsmarknad är starkt könsuppdelad. Endast 16 procent av de anställda kvinnorna och 15 procent av de anställda männen finns i yrken med jämn könsfördelning. Traditionella förväntningar är starkt närvarande när vi väljer yrke.

Mammor tar ut 82 procent av föräldraledigheten. Det bidrar till att kvinnor halkar efter i lön och pension, men också till att barn förlorar tid och närhet med sin pappa.

I segregeringen mellan könen finns också en hierarki. Höstens #metoo-debatt har påminner om att män tar sig sexuella friheter mot kvinnor som befinner sig i beroendeställning. 33 procent av kvinnor mellan 16-24 känner sig oroliga för att utsättas för överfall, mot 8 procent av männen. De senaste månadernas debatt har påmint om strukturer som vi kanske hade hoppats lägga bakom oss, men som finns kvar med oförminskad stelhet, och som påverkar människors liv varje dag.

Sverige är långt ifrån jämställt. Decennier av goda intentioner har gett oss en tätplats i världens jämställdhetsrankingar, men fortfarande påverkas yrkesval, föräldraskap och inkomst av sociala förväntningar relaterade till kön.

Därför behövs internationella kvinnodagen fortfarande 2018, och därför uppmärksammar Kommunals utredare den med en hel bloggvecka inför 8 mars.

Först ur idag är Yeshiwork Wondmeneh med en blogg om äldreomsorgens kvinnor, avslutar på självaste kvinnodagen gör Kommunals ordförande Tobias Baudin.

God läsning!

 

  • All statistik från SCB.