Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Personlig assistent – proffs på frigörelse

I dag är det alla hjärtans dag. Kommunal väljer att använda dagen till att särskilt uppmärksamma en av förbundets största medlemsgrupper – de personliga assistenterna.

Fortsätt läsa

På 130 platser i Sverige kan man därför idag se den livesända föreläsningen ”älskade assistent” som handlar om en av de allra svåraste delarna i assistentyrket: förmågan att vara personlig utan att bli privat. Läs mer här

Den personliga assistansen är Sveriges senaste riktigt stora välfärdsreform. Reformen byggde på ett ideologiskt skifte. Genom LSS-lagstiftningen, som trädde i kraft 1994, utmönstrades idén om handikappomsorgen som omhändertagande och fokus flyttades istället till den enskildes frigörelse. I lagens femte paragraf beskrivs målet med verksamheten som att den enskilde ska få ”möjlighet att leva som andra”. Som jurist tror jag att det kan vara en av de vackraste skrivningarna i svensk lagtext.

De som ska se till att de assistansberättigade får möjlighet att leva som andra är de personliga assistenterna. Deras uppdrag och yrkesroll kan sammanfattas med just den raden. Deras kompetens och engagemang avgör sen om så sker. Det är ett stort ansvar och en ovanligt komplicerad uppgift.

Kommunal har i rapporten Arbete på samma villkor som andra beskrivit hur villkoren för de personliga assistenterna behöver bli bättre. För idag sticker yrkesgruppen ut, särskilt vad gäller anställningstrygghet. På samma sätt som de assistansberättigade ska ges möjlighet att leva som andra måste de personliga assistenterna ges möjlighet att få arbeta på samma villkor som andra. Det är det minsta vi kan kräva.

Idag på alla hjärtans dag uppmärksammar Kommunal därför Sveriges 100 000 personliga assistenter. Vi gör det genom att åskådliggöra just relationen mellan assistenten och brukare. För det är denna som är det svåra, det som är skillnaden mellan ett proffs och en amatör. En skicklig assistent klarar att vara nära utan att ta över, klarar att ”göra” något utan att ”göra åt” någon, klarar att vara personlig utan att bli privat. Att vara professionell assistent är att vara proffs på frigörelse. För Sveriges 16000 assistansberättigade och deras familjer är detta samhällets viktigaste yrkesgrupp.