Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Utan turordning ingen trygghet

Moderaterna har i veckan gjort ännu ett utspel om att försämra LAS. Den gången är siktet inställt på turordningsreglerna, med argumentet att kompetens ska avgöra vem som blir uppsagd. Men turordningen är en del av helhet som kallas anställningstrygghet.

Fackligt brukar man tala om att anställningstryggheten vilar på fyra ben: Det första benet är tillsvidareanställning, det vill säga att anställningen inte har något slutdatum. Det andra benet är saklig grund, som betyder att eventuell uppsägning måste vara sakligt motiverad med exempelvis arbetsbrist. Det tred­je benet är turordningsreglerna som innebär att vid arbetsbrist är den som var sist in först ut och det fjärde benet är återanställningskravet – om arbetsgivaren börjar anställa igen ska tidigare anställda bli erbjudna jobbet först.

Utan något av de fyra benen står stolen inte stadigt. Om saklig grund försvinner kan arbetsgivaren plötsligt avskeda personer utan skäl. Om turordningsreglerna försvinner liksom om återanställningskravet försvinner kan arbetsgivaren använda arbetsbristsituationer för att säga upp personer godtyckligt. Om tillsvidareanställning inte vore norm, skulle arbetsgivaren konstant kunna tidsbegränsa anställningskontrakten för att kontinuerligt kunna göra sig av med arbetskraft.

Utan ”stolen” har arbetstagaren inte någon anställningstrygghet, vilket bland annat riskerar att leda till att medarbetare inte vågar framföra kritik eller på annat sätt upplevas som obekväma av arbetsgivaren. Utan anställningstrygghet kan arbetsgivare också pressa ner löner och villkor genom att ständigt byta ut personal mot billigare arbetskraft. I längden hotar det balansen mellan arbetsmarknadens parter.

Det är också varför LAS ständigt är föremål för politisk attack från högern. Under den borgerliga regeringen Reinfeldt infördes allmän visstid, en tidsbegränsad anställningsform som inte kräver att arbetsgivaren motiverar tidsbegränsningen. De införde även förändringar i inkomstskattelagen för F-skatt, som gjort det väsentligt enklare för företag att ersätta anställda med egenföretagare, som då inte ens täcks av LAS.

Den här typen av reformer, i likhet med förslaget om att avskaffa turordningsreglerna, motiveras ofta med att det ska underlätta för näringslivet att anställa (underförstått, genom att göra det lättare att avskeda). Men LAS ger redan idag arbetsgivare utrymmet att ställa om arbetskraften och modernisera produktionen vid behov. Det LAS är ett skydd mot är godtyckliga uppsägningar – inte sakligt grundade uppsägningar.

Får Moderaterna fyra år till är det uppenbart att ”stolen” skulle raseras totalt. Därför måste arbetsrätten bli en central fråga i valrörelsen. Det vore ju något med sakligt grundad arbetsmarknadspolitik.