Låg- och medelinkomsttagare de stora vinnarna i budgeten

Figur 1: Procentuell förändring i disponibel inkomst för respektive inkomstgrupp