Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ny rapport om förskolans arbetsmiljö

Idag släpper Kommunal rapporten ”Tid för lärande och omsorg - Så vill Kommunal minska stressen i förskolan”. Rapporten presenterar ny statistik från Kommunals stora medlemsundersökning 2017. Fokus ligger på barnskötarnas upplevelse av arbetsbelastning, stress och ljudmiljö inom förskolan. Rapporten diskuterar även vilka konsekvenser en stressig arbetsmiljö får för individen och verksamheten.

Fortsätt läsa

Den svenska förskolan håller en väldigt hög kvalitet. Personalen hjälper barnen att utvecklas genom omsorg, lärande och lek. Föräldrarna kan gå till jobbet och veta att barnen har det bra. Det skapar trygghet för både barn och föräldrar. Dessutom är det en förutsättning för både ökad jämställdhet och hög sysselsättning.

Tyvärr visar Kommunals nya rapport att förskolans arbetsmiljö har försämrats de senaste åren. 2017 svarar 39 procent av de tillsvidareanställda barnskötarna att arbetet är psykiskt ansträngande dagligen. Det är en ökning med 15 procent jämfört med år 2012. Varje dag har 18 procent av samtliga barnskötare svårt att hinna ta både kortare pauser och längre raster.

Underbemanning vanlig stressorsak

Sedan tidigare vet vi att en tredjedel av alla anmälda arbetssjukdomar inom förskolan beror på stress och hög arbetsbelastning. Den höga andelen visstidsanställda ger en ökad arbetsbelastning för den ordinarie personalen. Vanliga stressorsaker hos förskolepersonal är underbemanning i förhållande till storleken på barngruppen, svårigheter att hitta vikarier, samt buller och höga ljudnivåer. Det finns tydliga samband mellan stress, buller och stora barngrupper.

Kommunals nya rapport visar att hela 74 procent av de tillsvidareanställda barnskötarna anser att deras arbetsplats har problem med buller och höga ljudnivåer. Dessutom visar rapporten att många barnskötare upplever arbetsmiljön som så pass ohållbar att de vill byta yrke. Bland de barnskötare som upplever arbetet som psykiskt ansträngande i stort sett varje dag är det nära hälften, 45 procent, som överväger att lämna yrket.

De här siffrorna borde fungera som en väckarklocka för alla arbetsgivare som redan idag har svårt att rekrytera barnskötare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att det finns ett årligt rekryteringbehov på mellan 2 000 och 3 000 barnskötare, fram till år 2022.

Förlust när erfarna barnskötare slutar

Det är en stor förlust för förskolan när erfarna och kunniga barnskötare – omtyckta av kollegor, barn och föräldrar – blir sjukskrivna eller väljer att sluta. Ständiga nyrekryteringar är tids- och resurskrävande för arbetsgivare och chefer, dessutom försämrar det verksamhetens kvalitet, genom att försvåra kontinuitet och planering.

Kommunal har tidigare uppmärksammat att det råder ett stort underskott på personal med rätt kompetens inom förskolan. Rapporten ”Ditt barns framtid. Akut brist på yrkesutbildade inom förskola, skola och fritidshem” (2017) visar att år 2016 hade närmare 30 procent av den totala andelen årsarbetare inom förskolan ingen formell utbildning för arbete med barn. Situationen förvärras av att det utbildas för få barnskötare.

Under 2017 och 2018 släpper Kommunal flera rapporter som diskuterar barnskötares arbetsvillkor, arbetsmiljö och yrkesutveckling. I rapporten ”Trygga famnar sökes – en rapport om barnskötarnas roll i framtidens förskola” (december 2017) presenterade vi ny statistik som visar att 29 procent av landets barnskötare anser att bemanningen är otillräcklig varje dag. Den visade även att sex av tio förskoleavdelningar överskrider Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek.

Förslag för en bättre arbetsmiljö i förskolan

Kommunals förslag för en bättre arbetsmiljö handlar om tillräcklig bemanning, minskade barngrupper och en högre andel fast anställda:

• Bemanningen ska vara tillräcklig utifrån barngruppens storlek och sammansättning, samt med hänsyn till arbetsmiljön och lokalerna.
• Barngruppernas storlek i förskolan ska följa Skolverkets riktlinjer på 6-12 barn per barngrupp för barn mellan 1 och 3 år och 9-15 barn per barngrupp för barn mellan 4 och 5 år.
• För att minska arbetsbelastningen i förskolan behöver andelen tillsvidareanställda öka.

Alla tjänar på en bättre arbetsmiljö och ljudmiljö inom förskolan. En god arbetsmiljö ger tid för lärande och omsorg och har en positiv inverkan på både personalens och barnens hälsa. I förlängningen är det även en nödvändig investering för arbetsgivarna, för att de ska kunna behålla de utbildade barnskötarna och få fler att vilja satsa på barnskötaryrket.

Rapporten ”Tid för lärande och omsorg – Så vill Kommunal minska stressen i förskolan” bygger på Kommunals stora medlemundersökning 2017, med telefonintervjuer som genomförts med 3352 barnskötare under 65 år, som alla är medlemmar i Kommunal.