Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Miljöpartiet sviker Västra Götalands bussförare

Den 21 november var det en het debatt i Alingsås om personalövertagande i kollektivtrafiken. Resultatet är ett frågetecken. Inte minst som Miljöpartiet valt att inte stå upp för bussförarna.

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen hade att ta ställning till en motion från Vänsterpartiet med två yrkanden: 1) att det vid upphandling av kollektivtrafik skulle ställas krav på personalövergång samt 2) att det vid upphandling av kollektivtrafik skulle ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor. Socialdemokraterna stödde motionen men allianspartierna kunde tillsammans med Miljöpartiet få majoritet för att motionen skulle ”anses besvarad”. Resultatet blir nu ett stort frågetecken bussförarna i Västra Götaland som med rätta undrar vad som gäller. Att Miljöpartiet rösta för denna linje kan inte ses som något annat än ett svek.

Ett förändrat rättsläge

Frågan om krav på personalövertagande är något Kommunal har arbetat med de senaste åren. Jämte frågan om villkor enligt kollektivavtal är det för min del nog också den fråga där jag har sett tydligast resultat. Kortfattat kan det uttryckas som att jurister och upphandlare till följd av Kommunals arbete har gått från att 2013 betrakta krav på personalövertagande som olagligt till att idag betrakta det som tillåtet.

Kommunal har i detta arbete haft ovärderligt stöd från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i riksdagen. I valrörelsen 2014 tog de ställning för Kommunals krav och Socialdemokraterna och Miljöpartiet har också i regeringsställning gjort förtydliganden i lagstiftningen så att det nu blivit helt tydligt att det är tillåtet (se t.ex. prop. 2016/16:28, s. 50). Det är alltså idag upp till den upphandlande myndigheten (ofta ett landsting) att bestämma ifall man vill kräva personalövertagande inom kollektivtrafiken eller inte. Som Kommunals tredje vice ordförande Lisa Bengtsson uttryckte det i en debattartikel

Varje landsting som inte ställer krav på personalövertagande i samband med kollektivtrafikupphandlingar måste svara på frågan – varför tycker inte ni att de anställda i trafiken förtjänar anställningstrygghet?

På många ställen i landet, däribland Kalmar, Umeå, Stockholm och Dalarna har det också ställts krav på personalövertagande inom kollektivtrafiken. I Västra Götaland har man dock dragit benen efter sig. Regionen är den näst största upphandlaren av kollektivtrafik i Sverige och deras beslut påverkar väldigt många anställda. Kommunal har därför legat på, särskilt nu efter att regeringen förtydligat rättsläget, för att få till en förändring.

De besked Kommunal fått vid möten med politiker i landstinget har överlag varit positiva. Även Moderaterna, som ofta annars har ansett att man inte ska ställa arbetsrättsliga krav vid upphandlingar, har sagt sig värna personalens anställningstrygghet och verkat öppna för att lösa problemet. Jag var därför hoppfull när jag förstod att Vänsterpartiet hade lämnat in en motion i frågan.

Döm av min förvåning när jag fick läsa handlingarna i ärendet. Västra Götalandsregionen hade nämligen låtit Västtrafik yttra sig över motionen. Det visade sig att juristerna på bolaget hade misslyckats med att läsa innantill i propositionen. De angav att lämpligheten och tillåtligheten av att ställa krav på personalövertagande styrdes av ifall det är var verksamhetsövergång enligt LAS 6 b§. Vilket är just precis vad det inte styrs av!

Utifrån detta yttrande från Västtrafik blir sedan fullmäktiges beslut helt obegripligt. Majoriteten i fullmäktige (M, KD, L., C och MP) föreslog nämligen att motionen skulle ”anses besvarad”. Logiken i detta ställningstagande tycks vara att politikerna egentligen tycker att det är bra med personal-övertagande men inte vill fatta något beslut eftersom man inte förstår ifall det är lagligt eller inte. Vad det faktiska resultatet blir för kommande kollektivtrafikupphandlingar är oklart, men det finns en stor risk att det fattade beslutet inte leder till en ökad trygghet.

Jag tycker personligen att det allra mest anmärkningsvärda i detta är att Miljöpartiet, som i riksdagen stödjer Kommunal och i regeringen har varit med och tagit fram den proposition som förtydligar rättsläget, nu i Västra Götaland inte röstar för bifall till att dessa regler ska tillämpas. Det kan inte ses som något annat än ett stort svek mot bussförarna i Västra Götaland.

 

(Här kan du se debatten i regionfullmäktige http://video.fnf.nu/play/_definst_/mp4:vgregion/079/018_motion_av_eva_olofsson_v_med_flera_-_upphandla_kollektivtrafik_med_personalovergang_och_krav_pa/low.mp4/playlist.m3u8)