Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Alla yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskolan

Kommunals förbundsstyrelse har sagt ja till regeringens förslag om att alla gymnasieskolans yrkesprogram ska innehålla de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Det är viktigt för att fler ungdomar ska välja ett yrkesprogam med examen inom Kommunals organisationsområde.

Gymnasieskolan lägger grunden för ett hållbart yrkes- och arbetsliv. Att kunna kombinera en yrkesexamen med grundläggande behörighet till högskolan skapar stora möjligheter för avgångseleverna att växla yrke eller utvecklas inom ett yrke. Förbundets utgångspunkt är att yrkesprogrammen behöver blir mer attraktiva för en femton-sextonåring. Ett gymnasialt yrkesprogram ska vara ett intressant första steg under ett långt yrkesliv som ger möjligheter till både yrkesväxling och yrkesutveckling.

Målet är att öka attraktiviten för yrkesprogrammen, vilket i sin tur kommer att leda till en bättre matchning av arbetssökande utifrån arbetsgivarnas behov. Dagens brist på yrkesutbildad arbetskraft, på både gymnasial- och högskolenivå, resulterar i både en lägre ekonomisk tillväxt när varor och tjänster inte blir producerade, och en lägre kvalitet när allt fler arbetstagare saknar formell yrkesutbildning.

Att genomföra förslaget kommer att innebära flera utmaningar. Det handlar bland annat om att öka antalet kurser inom ramen för samma studietid, vilket kommer att leda till pedagogiska utmaningar för gymnasielärarna respektive ökade krav och en högre studietakt för eleverna.

Därtill saknar Kommunal ändrade bestämmelser för meritvärdering som idag innebär att elever vid yrkesprogram har sämre förutsättningar att erhålla meritpoäng som är viktiga vid ansökan till högskolan.

Här kan ni läsa mer om Kommunals tidigare yttrande över Gymnasieutredningen, /utredare/2017/03/20/gymnasiala-yrkesutbildningar-ska-ge-bade-generell-och-yrkesspecifik-kunskap/