Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Utan omsorg inget lärande

Det är dags att prata om barnskötarnas ovärderliga arbete med omsorg i förskolan. På ledarplats i Dagens nyheter (2017-11-02) skriver Lisa Magnusson om förskolans roll i Sverige och vikten av avvägning mellan lekande och skola. I stora drag handlar texten om att inte fastna i ”lärande och undervisning” utan också fokusera på lekande och omsorg i verksamheten för våra minsta.

Det är glädjande att vardagen för hundratusentals barn och över hundratusen anställda lyfts fram. Förskolan har omkring 38 000 förskollärare, 29 000 utbildade barnskötare[1] och 27 000 personer som saknar formell utbildning att arbeta med barn som årsanställda. Barnskötare är den fjärde största yrkesgruppen i Sverige och den andra största yrkesgruppen bland medlemmar i Kommunal.

Omsorg är en förutsättning för att förskolan ska fungera. Basbehov som trygghet, mat och sömn kan inte rationaliseras bort när lärande och undervisning betonas i läroplanen.

Trygghet för barn är kontinuitet. Att veta vem som möter när hen lämnas av sin pappa på morgonen. Kontinuitet skapas av trygga anställningar och god arbetsmiljö för personalen. Idag har var tredje barnskötare otrygga anställningar. Trots att vi vet att behovet av utbildad personal i förskolan bara ökar. Personalen i förskolan måste ha arbetsvillkor som motsvarar det arbete de ska utföra.

Magnusson anmärker på att läroplanen 2011 ledde till slutsatsen ”ut med barnskötarna och in med förskollärarna”. Och ja tyvärr blev det så på många platser även om tolkningen av läroplanen inte borde blivit så. För det var då första gången faktiskt barnskötarna beskrevs som en del av stommen av förskolan.

Barnskötare står för omsorg. Förutsättningarna för att behålla och förbättra kvaliteten i förskolan är beroende av personalens möjligheter att tillgodose varje barns individuella behov av omsorg för att skapa meningsfull förskola. Utan yrkesutbildade barnskötare riskerar förskolans höga anseende att skadas.

Stommen i lämningar, samlingar, mellanmål, toalettbesök och lekar är barnskötare och förskollärare. Låt dem få märka det i lönekuvert och anställningstrygghet!

[1] gymnasieutbildning för arbete med barn eller viss pedagogisk utbildning