Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Fram för nya Regnérboenden!

I lördags presenterade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens planer att inom en snar framtid ändra dagens lagstiftning så att det blir möjligt för Sveriges kommuner att erbjuda en ny boendeform för äldre. Åsa Regnér kallade boendeformen för ”mellanboenden” och det handlar konkret om äldreboenden som, till skillnad från dagens, inte ska vara tvungna att erbjuda dygnet-runt-omsorg. Liknande förslag har tidigare varit ute på remiss och Kommunal har då tillstyrkt förslaget.

Tanken med den nya boendeformen är att kommunerna ska kunna skapa billigare äldreboenden för personer med mindre behov än den väldigt begränsade grupp som idag beviljas särskilt boende. Kommunal tycker att det är bra då äldre idag ofta får en boendeplats alldeles för sent. Anställda inom äldreomsorgen har varnat för att dagens ordning försämrar möjligheten för dem att ge vård och omsorg av god kvalitet. De anser att de äldre skulle få en bättre vård och omsorg om de fick boendeplats tidigare. (Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende)

Kommunal tror att regeringens förslag i praktiken kan underlätta för vissa kommuner att bättre än idag möta de äldres behov. Sen är detta såklart inte någon universallösning. Äldreomsorgen behöver också tillföras ökade resurser. Sveriges kommuner behöver här förmås ta ett större ansvar.

Men Åsa Regnérs besked om den nya boendeformen är ändå mycket glädjande. Från min sida vill jag dock rikta invändningar mot namnet: mellanboende låter alldeles för intetsägande. Naturligtvis ska den nya boendeformen, likt Friggebodarna och Attefallshusen heta: Regnérboenden!