Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Det svenska programmet inför ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet presenterades i Helsingfors under tisdagen. Det innehåller många lovande prioriteringar ur ett fackligt perspektiv.

Nordiskt samarbete är inte bara en gammal tradition utan även en maktfaktor. Enskilda är de nordiska länderna små, men kombinerat utgör vår region världens tolfte största ekonomi.

Nästa år är ur svenskt perspektiv ett riktigt superår för nordiskt samarbete. Sverige är 2018 ordförande i Nordiska ministerrådet såväl som i Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och leder nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena (N5 och NB8). Det finns alltså en unik chans att leda samarbetet kraftfullt och målinriktat.

Igår presenterade Sverige sin agenda för ordförandeskapet i ministerrådet. Programmet har titeln ”Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden”, bygger på tre teman. 1) Vår nordiska samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och hållbar välfärd. 2) Nordisk innovation som drivkraft för hållbarhet, med särskilt fokus på digitalisering. 3) Samarbete kring säkerhetsfrågorna.

Ur fackligt perspektiv innehåller programmet flera highlights. Det starka fokuset på digitalisering och hållbart arbete bådar gott för framtiden.

”Innovativa digitala lösningar kan bidra till att möta […] utmaningar. Som verktyg för att säkerställa en välfungerande vård och omsorg i alla delar av våra länder, och som hjälpmedel för att underlätta integration och utbildning” sade Stefan Löfven när han presenterade programmet, och underströk särskilt e-vård som lösning för mer jämlik hälsa och för vård på distans. I ordförandeprogrammet nämns också 5G som en unik nordisk chans, samt att 5G-utbyggnad öppnar för nya lösningar inom äldreomsorg.

Programmet utlovar en konferens under 2018 om framtidens arbetsmarknad med fokus på konsekvenserna av digitalisering, robotisering och kompetensbehov. Vi hoppas förstås på ett starkt arbetstagardeltagande på konferensen.

Partssamarbete är förstås en central del av det vi kallar den nordiska modellen, och det lyfts också fram inför det svenska ordförandeskapet:

De nordiska länderna har visat att en generell välfärdspolitik främjar såväl individuell frigörelse som ekonomisk tillväxt. Mot bakgrund av en ökande och allt äldre nordisk befolkning är det avgörande för en hållbar nordisk välfärd att fler kommer i arbete, att det finns förutsättningar att stanna längre i arbetslivet och att senarelägga pensionsuttaget.

Social dialog borgar också för ordning och reda på arbetsmarknaden. Programmet understryker att de företag som bryter mot regler för att kortsiktigt vinna fördelar skapar en osund konkurrens på arbetsmarknaden, och att denna problematik kommer att prioriteras under det svenska ordförandeskapet.

En välkommen överraskning i de svenska prioriteringarna är ett initiativ till en nordisk studie om jämställda pensioner. Pensionsgap mellan män och kvinnor är ett gemensamt problem i Norden. I sammanhang av ovan nämnda diskussion om höjd pensionsålder vill man dock också gärna understryka vikten av att kvinnors arbetsmiljö förbättras i samma takt.

Magnus Fröderberg/Norden.org