Säg ifrån, dokumentera, berätta!

Sexuella trakasserier i arbetet, andel 2013/2015