Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Säg ifrån, dokumentera, berätta!

I veckan har vittnesmålen om sexuella trakasserier spridits som en löpeld över sociala medier. Alla kvinnor verkar bära på egna obehagliga erfarenheter. Sexuella trakasserier är vanligt i alla samhällsklasser och i alla branscher. Statistiken visar att kvinnliga tjänstemän och arbetarkvinnor drabbas ungefär lika ofta av sexuella kränkningar eller anspelningar från chefer eller kollegor.

Bilden ovanför kommer från LO:s undersökning Sjuk av jobbet (2017). Statistiken är hämtad från SCB/Arbetsmiljöverket 2013/2015 och visar att det är ungefär lika vanligt för kvinnor i både arbetar- och tjänstemannayrken att utsättas för sexuella trakasserier från chefer och kollegor.

13 procent av kvinnorna i arbetaryrken uppgav därtill att de har varit utsatta för sexuella trakasserier av någon annan än en chef eller kollega. Sett till de senaste tre månaderna uppgav fem procent av arbetarkvinnorna att de minst några gånger utsatts för sexuella trakasserier av någon annan än en chef eller kollega. Kvinnor i arbetaryrken riskerar nämligen oftare att kränkas av brukare, vårdtagare, patienter, gäster och kunder. Bland Kommunals yrkesgrupper är bland andra personal inom hemtjänst och personliga assistenter utsatta för risker under ensamarbete i andras hem.

Enligt lag är sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är den som utsätts för kränkningen som bestämmer vad som räknas som sexuella trakasserier. Det kan handla om fysiska handlingar och oönskad fysisk kontakt och det kan vara kränkande ord, gester och en nedsättande jargong. Gemensamt är att handlingen är av sexuell natur och att den är oönskad och kränkande.

Sexuella trakasserier är förbjudet enligt lag. Den som utsätts ska göra tydligt att orden och handlingarna är ovälkomna och kränkande.

Ansvaret att konfrontera kan kännas svårt, riskfyllt och ibland oöverstigligt. Det ligger i trakasseriets natur att den utsatta känner ett starkt obehag, ångest och stressreaktioner. Ofta finns maktrelationer och beroendeförhållanden med i bilden, vilket gör allt ännu mer komplicerat att hantera. Det kan kännas som att ingen kommer att ta dig på allvar, att du riskerar mer än du vinner och att ditt jobb står på spel.

Det är här du behöver komma ihåg att din arbetsgivare är skyldig att utreda vad som hänt och att vidta lämpliga åtgärder. Arbetsgivaren är även skyldig att förebygga hot och sexuella trakasserier genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Vänd dig även till ditt fackförbund för stöd – de är vana att hantera liknande situationer och kan ge dig råd längs vägen. Ha gärna detta mantra i bakhuvudet: säg ifrån, dokumentera, berätta!

Här är Kommunals råd till medlemmar som upplever att de blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling:

• Ta din egen upplevelse på allvar.
• Säg ifrån – du har rätt att säga ifrån om sådant du upplever är kränkande.
• Dokumentera genom att anteckna tid, plats, vad som hände och sades, samt hur du reagerade. Anteckningarna kan komma att bli viktiga i en eventuell utredning.
• Tala om för din närmaste chef att du har utsatts för kränkningar. Om du blivit utsatt av din chef, eller av annan anledning inte vill anmäla till chefen, kan du istället kontakta personalenheten, skyddsombud, din fackliga organisation eller företagshälsovården.
• Ta emot erbjudande om stöd.
• Samarbeta och bidra till att hitta handlingsvägar för att lösa situationen.