Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Klimat och hållbarhet – en facklig fråga!

Tisdagen den 17 oktober håller Kommunal ett samtal om hur det fackliga arbetet med hållbarhetsfrågor kan stärkas. För Kommunal är arbetet med klimatfrågor en förutsättning för ett hållbart samhällsbygge.

Klimatutvecklingen på väg mot avgrunden? Diskussionerna har varit många och ibland hätska om hur allvarligt klimathotet är. Ändå lyckades FN-medlemmarna för snart två år sedan komma överens om ett klimatavtal där alla skulle vara delaktiga att dämpa den genomsnittliga temperaturökningen på vår planet under 2 grader Celsius, och helst under 1,5 grad. FN-medlemmarna har gemensamt kommit fram till ett antal punkter som är viktiga för genomförandet av sina åtaganden såsom temperaturmål, finansiering och kontrollsystem.

1,5 till 2 grader men hur blir det hos oss? I lagrådsremissen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige presenteras bland annat bitar ur FN:s klimatpanel IPCC utvärderingsrapport. Denna rapport pekar snarare på att den genomsnittliga temperaturen i slutet av detta sekel snarare kommer att ligga på mellan ca 4 till 5 grader. SMHI har gjort egna modeller baserat på klimatpanelens rapport som visar att om de klimatpåverkande utsläppen fortsätter i samma takt kommer temperaturen i Sverige stiga uppemot 7 grader i slutet av seklet.

Effekter av ett varmare klimat kommer även om vi i Sverige ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet. Skadedjur och insekter som vi varit förskonade ifrån kommer att bli vanligare. Jord- och skogsbruket kommer att utsättas för påfrestningar. Tropiska sjukdomar som vi inte har haft kommer att bli vanligare och belasta sjukvården. Kvaliteten och kvantiteten på dricksvattnet kommer att påverkas. Varmare klimat kommer leda till fler bränder. Kraftigt ökande regnmängder kommer pressa samhällets infrastruktur m.m.

Därför är klimatutmaningen en facklig utmaning. Effekterna av ett varmare klimat kommer påverka Kommunals medlemmar. Effekterna kommer att ha inverkan på hela befolkningen eftersom det kommer att påverka alla branscher och sektorer. Den fackliga utmaningen ligger i att driva klimatfrågan brett då räddandet av planeten inte enbart handlar om den enskilda konsumenten. Alla enskilda val är viktiga och gör skillnad men de övergripande och i samhället nödvändiga systemomställningar, anpassningar och uppoffringar måste ske solidariskt och fördelningspolitiskt rättvist mellan stad och landsort, mellan regioner och mellan ekonomiskt starka och svaga grupper i samhället.

För Kommunal är hållbarhetsfrågorna viktiga. På tisdag den 17 oktober bjuder Kommunals tredje vice ordförande Lisa Bengtsson in representanter inom LO till samtal om hur det fackliga arbetet med hållbarhetsfrågor kan stärkas. För Kommunal är samhällsbygget en hållbarhetsfråga, ett paraply som omfattar klimatfrågor, sociala villkor, miljö- samt ekonomisk utveckling. I Kommunals miljöstrategi fastslås vikten av att vara med och skapa hållbarhet. Därför är det en prioriterad fråga för Kommunal.