Hur mycket arbetar utlandsfödda bland sysselsatta?

överenskommen arbetstid