Hur mycket arbetar utlandsfödda bland sysselsatta?

faktisk arbetstid