Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yrkesutgång: Barnskötare och högskolebehörig

Regeringen berättar idag att de vill göra om undervisningen på gymnasiets yrkeslinjer så att alla elever ska få behörighet att läsa vidare på högskolor och universitet. Det är välkommet förslag för att framtidens unga som ska kunna kombinera yrkeskunskap med högskolebehörighet.

För medlemmar i Kommunal är det viktigt med en utbildningspolitik som säkerställer möjligheten till professionella yrkesutbildningar med hög kvalitet som ger hög kompetens och hög anställningsbarhet. Möjligheten till kontinuerlig yrkesutveckling grundas också i att gymnasiala yrkesutbildningar både ska ge generell och yrkesspecifik kunskap. Tillsammans med förslaget om fler platser till yrkesutbildningar kan förhoppningsvis välfärdens kompetensförsörjning stärkas i framtiden.

Sedan införandet av den nya gymnasieförordningen 2011 har söktrycket på yrkesutbildningar drastiskt minskat. Det minskade intresset för yrkesutbildningar syns tydligt i grafen över antalet antagna till barn- och fritidsprogrammet från år 2008 till 2016. Mellan 2010 och 2011 minskade antalet antagna med 5000 personer och senaste året var intresset mindre än någonsin, endast 2200 personer antogs till barn och fritidsprogrammet* 2016.

Källa: SCB (2017)

Behoven av kompetent personal på landets förskolor är stora och förväntas bara bli större framöver. Arbetsförmedlingen beskriver att de märkt att bristen på barnskötare är stor och sista juli i år fanns nästan 1 000 lediga jobb som barnskötare i Arbetsförmedlingens platsbank. Det är 44 procent fler än samma tid förra året.

Barnskötare har en ovärderlig roll i förskolan men är trots det en yrkesgrupp som länge fått stå tillbaka. Medlemmar i Kommunal står för kvalitet i förskolan och har en viktig uppgift att följa och stimulera barnens utveckling och lärande.

Bristen på utbildade barnskötare är tyvärr en naturlig följd av att barnskötare länge åsidosatts. Politiken har varken satsats på att förbättra yrkesgruppen arbetsvillkor eller status för att fylla behoven eller utbildningsplatserna till barn och fritid-programmet på gymnasiet.

Fram till 2020 beräknar SKL att det behövs 22 000 nya barnskötare och för att samhället ska kunna fylla det behovet behövs en aktiv arbetsgivarpolitik och att fler ska vilja studerar på gymnasieprogrammet Barn och fritid med inriktning mot pedagogiskt arbete.

*Inom barn och fritidsprogrammet är barnskötare en av tre möjliga yrkesutgångar.