Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Shekarabi och Åkesson startar valrörelsen

På tisdag är det dags för debatt mellan Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Debatten, som äger rum på Vaksala torg i Uppsala, handlar om vinster i välfärden. I helgen meddelade regeringen att den avser gå vidare med förslag om vinsttak inom skola och omsorg.

I går i Agenda gavs ett smakprov då de två kombattanterna möttes. Åkesson pressades hårt i frågan och skiljelinjerna blev tydliga mellan två alternativ för svensk välfärd.

Det är en kontroversiell fråga som ska avhandlas. Sverigedemokraterna, som tidigare varit emot vinster i välfärden, har tillsammans med de borgerliga partierna varit positiva till att behålla dagens system. Därmed saknas det stöd i riksdagen som regeringen skulle behöva för en reglering. Debatten på tisdag är viktig för båda parter. Frågan om vinster i välfärden kommer med stor sannolikhet att bli allt mer central ju närmare valet vi kommer.

Också för Kommunal står mycket på spel. Förbundet har länge varit drivande i frågan om vinster i välfärden. På kongressen 2016 bekräftades åter Kommunals position att en nonprofit-princip ska vara rådande inom vård-, skola och omsorg. Motståndet mot vinstdriften bottnar dels i den konflikt som uppstår mellan företagens mål om maximal vinst och medlemmarnas löner och villkor, dels i att vinstdriften på sikt hotar den solidariskt finansierade välfärdsmodell som gynnar medlemmarna i Kommunal.

Så vad händer nu? För regeringen är vinster i välfärden en svår politisk fråga. Å ena sidan är det uppenbart att man inte har riksdagens stöd för att stoppa vinstdriften. Å andra sidan är det lika uppenbart att det finns ett folkligt missnöje över hur det fungerar idag. Många ser att vinstdriften leder till att skattemedel försvinner, att marknadstänkandet inte fungerar och att välfärdspersonalen hamnar i kläm. Att Sverige har några av världens mest generösa regler för kommersiella aktörer i skola och omsorg känns orimligt för många, även långt in bland klassiskt borgerliga väljare finns starkt stöd för att hitta en lösning i linje med den regeringen föreslagit.

Många trodde länge att regeringen skulle kunna få med sig borgerligheten på någon slags kompromiss. Denna känsla förstärktes när Kommunal lanserade rapporten ”Styrning för välfärdsproffs” i januari 2016 och Ulf Kristersson (M) deltog. Han gav då intrycket att det var närmast självklart att Moderaterna skulle verka för att i alla fall få bort vinstdriften i skolan.

När nu mandatperioden närmar sig slutet tycks dock alla sådana öppningar ha stängts. Och nu ökar pressen på regeringen. Mycket tyder på att vinsterna i välfärden kommer att bli en av de allra tydligaste blockskiljande sakfrågorna i valrörelsen 2018.