Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kyrkovalet – nu väljs arbetsgivare för 6000 medlemmar i Kommunal

Den 17 september är det val till Svenska kyrkan. För Kommunal är valet viktigt för att vi förhandlar löner och arbetsvillkor för nästan 6000 medlemmar som är anställda i Svenska kyrkan: barnskötare, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, krematoriearbetare, lokalvårdare och andra – arbetare som påverkas av politiska ställningstaganden i de kyrkliga församlingarna. Kommunals medlemmar ser till att kyrkans vardag fungerar. Det handlar om arbetare med jobb som kan vara både psykosocialt och fysiskt mycket ansträngande. Det handlar om vilka arbetsgivare de ska ha och vilken arbetsgivarpolitik som ska gälla i deras arbeten.

Eftersom Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare, vill Kommunal ställa krav på en utvecklad arbetsgivarpolitik. Det är viktigt att förstärka den lokala arbetsgivarkompetensen, fokusera på arbetsmiljöfrågor och satsa på kompetensutvecklingen. Kommunal vill att alla kyrkoarbetarna ska ha rätt till heltid och tillsvidareanställning. Dessutom upphandlar kyrkan varor och tjänster från andra arbetsgivare. Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i kyrkans upphandlingar.

Fastän kyrkan i Sverige är i hög grad en medlemsorganisation och demokratiskt styrd, har valdeltagandet i tidigare kyrkoval varit lågt. Eftersom varje röst väger så tungt, är det Kommunals mål är att få fler personer med fackligbakgrund som är medlemmar i kyrkan att rösta. En röst i kyrkovalet handlar också om att ta ställning mot de konservativa, antifackliga högerkrafter som vill ställa tillbaka tiden. Sverigedemokraterna gör en storsatsning för att få inflytande över kyrkan. Om SD skulle nå stora framgångar i kyrkovalet har de även goda möjligheter att påverka kyrkans arbetsgivarpolitiska inriktning.

Ska kyrkan få en schysst arbetsgivarpolitik eller en sverigedemokratisk arbetsgivarpolitik? Ska det vara en progressiv kyrka som är öppen för alla oavsett sådant som kön och sexuell läggning? Tycker du att kyrkans verksamheter som öppen förskola, gemenskap för äldre, integration av nya svenskar, stöd till människor i sorg, kris eller utsatthet är viktiga?

I vår kyrka står vi upp för de som arbetar. Det handlar om vilket valresultat som ska gynna kyrkoarbetarna och bidra till att förvara en öppen, progressiv folkkyrka. Därför tycker vi att man ska rösta för en socialdemokratisk kyrkopolitik.

Den 17 september får alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Du kan också förtidsrösta 4–17 september. Mer information hittar du här.