Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Sverigedemokraternas ekonomiska politik slår hårt mot Kommunals medlemmar

Enligt en sammanvägning som Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har gjort, och som bygger på de största väljarundersökningarna, är Sverigedemokraterna numera Sveriges näst största parti, dvs. större än Moderaterna. Enligt SCB:s senaste partisympatisundersökning skulle dock bara 9,2 % av de kvinnliga väljarna rösta på SD om valet var idag. För att kunna nå den här gruppen bytte SD redan innan valet 2014 strategi och pratar numera om sig själva som ett “vårdparti”.

LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström har granskat Sverigedemokraternas ekonomiska politik utifrån material som Sverigedemokraterna själva publicerat, bland annat partiets budgetmotion 2016/2017. Granskningen visar att Sverigedemokraterna vill sänka skatten med 46 000 kronor om året för den som har 100 000 kronor i månadslön. Detta finansieras med att SD vill skära bort 34 miljarder kronor av de bidrag som staten varje år ger till kommuner och som bekostar vår välfärd i form av skola, vård och omsorg. Med SD:s budget skulle det statliga bidraget i år ha varit 26 miljarder lägre än med regeringens budget. År 2020 skulle skillnaden uppgå till 48 miljarder.

Trots att Sverigedemokraterna själva vill framstå som “det enda oppositionspartiet” och ett alternativ till regeringen och de traditionella riksdagspartierna, visar deras skattepolitik att de bidrar till samma slags skattesänkarpolitik som Alliansen 2006–2014. Det är faktiskt inget av de andra partierna till höger om mitten som föreslår nedskärningar som är ens i närheten av Sverigedemokraternas.

Det ingår i definitionen av ett populistiskt parti att inte behöva berätta hur de ska genomföra och finansiera sina förslag.  Populistiska partier har också en tendens att snabbt byta sida i frågor som inte är centrala för dem. Det har SD gjort när det gäller vinster i välfärden: SD är numera emot vinstbegränsningar och tillitsbaserad styrning av välfärden. SD vill både sänka skatterna och behålla vinstintresset, och samtidigt satsa på välfärden. Partiet tror allt detta kan lösas genom minskad invandring. Fastän SD aldrig nämner facket i sina förslag, har partiet kopierat ett antal förslag och formuleringar härifrån, bland annat från Kommunal, som till exempel rätten till heltid, undersköterskelegitimationen och strävan efter förbättrad arbetsmiljö och löneutveckling. Det enda sättet att genomföra förändringar är dock ökade resurser till kommunerna och landstingen, rena motsatsen till de extrema nedskärningar som SD föreslår.

SD:s politik innebär en oerhört stor välfärdsomfördelning, där höginkomsttagare i rika kommuner får en bättre välfärd och stora skattesänkningar medan LO-anslutna arbetare, speciellt de som inte bor i Stockholm och i synnerhet kvinnor som jobbar inom vården, får en rejält försämrad välfärd.

Varför är detta viktigt för Kommunal? Sverigedemokraterna säger att de företräder arbetare och vill framstå som “vårdpartiet”, inte minst för att nå kvinnliga väljare som jobbar inom vården. SD vill gärna påstå att de traditionella partierna har prioriterat fel – satsat på invandring istället för våra sjuka och äldre. Men Sverigedemokraternas förslag prioriterar de rikaste kommunerna och skattesänkningar för de med högst inkomst. Deras politik skulle betyda sämre vård och sämre villkor för de som jobbar inom vården. Det är en extrem nedskärningspolitik, som slår hårt mot Kommunals medlemmar.