Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Nu är det slut med stölden från skattebetalarna!

Det ska erkännas att jag är lite nördig, men jag har följt processen kring en ny kommunallag med stort intresse. Från utredningen SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden vars förslag omsattes till den aktuella propositionen  som i veckan antogs av riksdagen.

Kommunallagen tillhör en av de där riktigt grundläggande lagarna i det rättsliga systemet. Sådana lagar behöver då och då uppdateras och moderniseras för att hålla jämna steg med den samhälleliga utvecklingen. Kommunallagen hade småändrats över 50 gånger de senaste 25 åren så det var dags att ta ett lite större grepp. Det imponerar och inger förtroende att regeringen orkar med att genomföra denna form av viktig ”rättsvård” trots det besvärliga parlamentariska läget.

I sak innebär den nya kommunallagen i huvudsak mindre förändringar. De mer radikala förslagen från utredningen har utmönstrats, som att utöka medlemskapet i kommunerna till fler juridiska personer och att införa generella bestämmelser om kommunens konkurrensneutralitet. Det senare hade riskerat att innebära ett företagarveto på all kommunal aktivitet. Men regeringen har tagit till sig remissinstansernas synpunkter (t.ex. från oss på Kommunal) och har klokt avstått från att experimentera med den kommunala demokratin.

Den nya kommunallagen innebär dock en stor och viktig nyhet i det att nya bestämmelser införs som försvårar för försäljning av kommunal egendom till underpris (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6721522). Exempel på denna typ av ”affärer” har vi annars sett inom t.ex. välfärden där väl fungerande verksamheter har slumpats bort till enskilda som sedan kunnat göra miljonvinster på att sälja verksamheterna vidare. Trots att det i princip alltid varit otillåtet att gynna enskilda medborgare så har det varit juridiskt möjligt genom att kommunerna snabbt har tecknat civilrättsligt bindande avtal som sedan inte har kunnat upphävas.

Nu rättar regeringen till detta genom att kommunen ska vänta med att verkställa beslut om försäljning ifall det överklagas. Det är en välkommen förändring som förhoppningsvis innebär att det är slut med de mer flagranta välfärdsstölderna från skattebetalarna.

Glad midsommar!