Kvinnodominerat yrke betyder lägre lön

Löneskillnader Medlingsinstitutet 2017

Källa: Medlingsinstitutet & SCB