Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Rapport gör rent hus med NPM – diskussionen fortsätter på Kommunal

Om du är intresserad av en intellektuell genomlysning av framtidens offentliga styrning ska du förstås komma.

Fortsätt läsa

Den 24 mars lanserades rapporten Privatiseringar och kommunalisering – är det dags att vrida klockan tillbaka?  i ett seminarium arrangerat av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) . Rapporten är skriven av ämbetsmannen och tidigare generaldirektören Per Molander.

För en mindre grupp intresserade var detta en stor nyhet. Per Molander är, med gymnasieminister Anna Ekströms ord, en intellektuell gigant och har mycket gott anseende, inte minst som hjärnan bakom den nya budgetprocessen.

Vid lanseringen ifrågasatte reforminstitutets chef Stefan Fölster att ESO ens har lanserat rapporten, samtidigt som vänsterröster som Elisabeth Lindberg och Göran Greider lyfte politiska slutsatser från rapporten.

Men styrning offentlig sektor och analys av gränsytan mellan privat och offentligt är en fråga som förtjänar en mer komplex diskussion. Därför har Kommunal och Tobias Baudin bjudit in Per Molander tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi och Sveriges främsta forskare inom äldreomsorg, Marta Szebehely, till ett samtal om framtidens välfärd.

Du ska förstås komma om du är intresserad av en intellektuell genomlysning av framtidens offentliga styrning.

Och om du inte fick tid över i helgen för att följa Anna Ekströms uppmaning att kasta dig över 280 sidor ämbetsmannasvenska utlovar vi även en pedagogisk och stringent genomgång av vad som kallats årets viktigaste rapport.

Anmälan till seminariet hittar du här.

Väl mött!