Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yrkespaket får aldrig vara en återvändsgränd

Regeringen presenterar idag på DN-debatt förslag om kortare yrkespaket inom gymnasieskolan. Det innehåller intressanta lösningar för anställningsbarhet – men måste kompletteras med fler utbildningsåtgärder.

Arbetsmarknaden är hård för personer utan gymnasiekompetens. Arbetslöshet, visstidsanställningar och permanent låga löner är problem vi ser i gruppen som inte avslutat gymnasieskolan. Det är därför både angeläget och välkommet att regeringen tar ansvar för utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram. Anställningsbarheten för dem som lämnar introduktionsprogrammen behöver vara högre.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på flexibilitet och möjligheter att utvecklas i sitt yrke. När alliansregeringen tog bort högskolebehörigheten från gymnasieskolans yrkesprogram sjönk dessas attraktivitet. Ungdomar vill ha möjligheter att utvecklas vidare och vill inte stänga dörrar.

Gymnasieminister Anna Ekström nämner vårdbiträden som en utbildning att ges som kortare yrkespaket inom introduktionsprogrammen. Vi välkomnar en högkvalitativ utbildning till vårdbiträde – en vårdutbildning ger stora fördelar som anställd i vård och omsorg, både för den enskildes villkor och för omsorgens kvalitet. Det är centralt att utbildningarna är av av hög kvalitet och lägger grunden för ett arbetsplatslärande med yrkes- och löneutveckling, samt att de utformas i samråd med de nationella programråden och branscherna.

Men vi ser det som nödvändigt att detta kombineras med bättre möjligheter att senare vidareutbilda sig från vårdbiträde till undersköterska, där den stora efterfrågan på arbetsmarknaden finns. En substantiell satsning och vidareutveckling av det befintliga kompetenslyftet från regeringens sida är en förutsättning för att ett yrke aldrig ska bli en återvändsgränd. Sverige förtjänar en flexibel arbetsmarknad och alla människor ska ha möjlighet att utvecklas i sitt yrke.