Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Det finns inga män i förskolan

Den här veckan kör utredarbloggen på temat 8 mars och jämställdhet. Det är sedan tidigare konstaterat att arbetsmarknaden är snedfördelad mellan kvinnor och män och att till och med föregångslandet Sverige är ojämställt.

Men samtidigt har Sverige också kommit en lång bit på vägen och det är viktigt att konstatera. Där har den svenska välfärdsmodellen varit en grundbult för ett mer jämställt samhälle. Ta barnomsorgen som ett exempel.

I dag är det fortfarande kvinnorna som förväntas vara de som tar ansvaret för hemmet och barnen. Det låter kanske lite dystopiskt, men utan en fungerande barnomsorg som både erbjuder förskola i form av exempelvis dagis och nattis hade en majoritet av kvinnorna fått stanna hemma. Därmed fått sämre förutsättningar att försörja sig själva och bli självständiga.

Men barnomsorgen i sig är inte alls jämställd. För inom barnomsorgen finns det så gott som inga män. Knappt 4 procent av all personal inom förskolan är män. Totalt arbetade 4260 män i förskola år 2015. Och en stor del av dessa saknar utbildning för att arbeta med barn och arbetar därav som stödpersonal. Mindre än 3 procent av alla barnskötare är män.

Andel män inom olika yrkeskategorier i förskolan 2015, Källa: Skolverket

Det här visar på en tydlig struktur i samhället. Trots barnsomsorgens historiskt viktiga funktion för den arbetande kvinnans frihet och självuppfyllande, så är det fortfarande, paradoxallt nog, kvinnor som förväntas arbeta med barn och omsorg.

Samtidigt diskrimineras män som arbetar med barn i förskola. Som man är det dubbelt så stor sannolikhet att hamna på en otrygg anställning än som kvinna. 31 procent av alla män som arbetar inom förskolan har en otrygg anställning. Motsvarande siffra för kvinnor är 16 procent (Skolverket, 2015).

Kommunal anser att arbete i förskolan är ett viktigt arbete som bör vara ett självklart yrkesval även för män. Anledningarna är många.  Som barn ska du kunna ha flera förebilder att se upp till och den svenska skolan ska präglas av mångfald för att spegla samhället. Men viktigast av allt. Ju mer jämställt ett yrke blir, desto mindre risk för värdediskriminering på arbetsmarknaden.

Om framtidens behov på 50 000 förskollärare och barnskötare fram till år 2023 (SKL) ska kunna uppfyllas behövs det en rad olika åtgärder.

Kommunals förslag:

  • Ta vara på de män som arbetar i förskolan i dag och som saknar utbildning för att arbeta med barn. Ge dem yrkesvuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet för att bli barnskötare och erbjudande om tillsvidareanställning när de har en examen.
  • Bygg ut utbildningsplatser. Det behövs fler utbildningsplatser i barn- och fritidsprogram, insatser som kombinerar utbildning och praktik och ett nationellt yrkesvuxenutbildningsprogram för att bli barnskötare för personer som har en gymnasieutbildning sedan tidigare.
  • Bryt trenden med allt fler outbildade i förskolan. Ställ tydliga krav på att förskolorna ska anställa utbildade pedagoger. All personal i förskolan ska ha grundläggande utbildning för att arbeta med barn eller vara i utbildning. Se barnskötarnas specifika kompetens och skapa möjligheter att utvecklas inom barnskötaryrket.