Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Dags för en ny gymnasiereform – för jämställdhetens skull

Allas rätt till utbildning är en global och viktig jämställdhetsfråga – en där Sverige kan klappa sig själv på axeln med ett utbildningssystem som välkomnar alla, oavsett kön. Men något i det svenska utbildningssystemet lämnar en bitter eftersmak hos oss jämställdhetsivrare som även erkänt klasstillhörighet som en diskrimineringsgrund.

Fortsätt läsa

Tittar vi lite närmre på utbildningssystemet ser vi nämligen att det fortsätter att gynna tjänstemän över arbetare. Det innebär att värdediskrimineringen av kvinnor inom arbetaryrken tillåts fortsätta på grund av ett utbildningssystem som inte tar hänsyn till klasstillhörighet.  Se exempelvis på den gymnasiala utbildningen; gymnasiereformen som togs fram under alliansregeringen (GY11) har starkt bidragit till bristen på yrkesutbildad arbetskraft inom de yrkesgrupper som Kommunal organiserar. Hur kommer det sig?

GY11 innebär bland annat att elever vid yrkesprogram inte får behörighet till högskola, såvida de inte lägger till kompletterande kurser. Och det är just högskolestudier som i sig ofta leder till vad som anses vara högstatusyrken – traditionella tjänstemannayrken. Många föräldrar och ungdomar uppfattar därmed att ett yrkesprogram erbjuder sämre förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden och väljer bort dem. När människor sedan väljer att arbeta inom Kommunals organiseringsområde, saknar de ofta de kunskaper som många gånger avgör såväl lön som anställningsvillkor inom branschen. Dessa kunskaper erbjuds givetvis inom ramen för de yrkesförberedande programmen, men den strukturella diskrimineringen av arbetaryrken gör att de yrkesförberedande kunskaperna helt enkelt undervärderas de högskoleförberedande, och väljs bort.

Redan inför gymnasievalet, när våra framtida medarbetare är i början av sina tonår, lyser alltså diskrimineringen av Kommunals yrkesgrupper igenom. Och arbetarkvinnors prestationer nedvärderas. Men självklart går detta att ändra på.

Vi vet att den kompetens och professionalitet som arbetaryrken innebär måste lyftas fram och förstås som den tillgång till ett fungerande välfärdssystem det är. För att fler ska tillåtas känna yrkesstolthet – oavsett kön, klass eller andra diskrimineringsgrunder – måste professionaliteten bekräftas. Ett konkret sätt är att erbjuda ett utbildningssystem där högskoleförberedande program inte premieras över yrkesförberedande. I den senaste gymnasieutredningen (SOU 2016:77) närmar sig regeringen just detta, vilket välkomnas av Kommunal.

Ett rättvist utbildningssystem lägger grunden för en högre yrkesstatus inom kvinnodominerade yrken, där många av Kommunals medlemmar arbetar. En sådan reform är ett stort steg såväl för jämställdheten som för en värdig välfärd. Det är helt enkelt dags för en ny gymnasiereform, för jämställdhetens skull.

Psst, titta hit!

För att öka attraktionskraften till gymnasieskolans yrkesprogram föreslår den nya Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) att alla yrkesförberedandeprogram ska erbjuda grundläggande behörighet till högskolan i ordinarie studieplanen, därefter kan elever välja bort dem. Förslaget är ute på remiss och Kommunals förbundsstyrelse är positiva till förslaget. Läs Kommunals remissyttrande här.