Teknik, kön och profession – en gammal historia

Bildkälla: Från mejerska till mejerist