Vinstbegränsning förenar det svenska folket men inte riksdagen

82