Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vinstbegränsning förenar det svenska folket men inte riksdagen

Svenska folket vill förbjuda alternativt begränsa vinstuttag i privata företag som är offentligt finansierade, inom vård, skola och omsorg. Motståndet är lika stort oavsett kön, ålder och geografisk hemvist. Det är nog svårt att hitta en annan fråga där det finns så stor enigheten bland väljarna samtidigt som flera riksdagspartier står så oerhört långt ifrån medborgarna.

Fortsätt läsa

Enligt en undersökning som gjordes i oktober 2016 av Kantar Sifo på uppdrag av SVT Nyheter vill åtta av tio ändra möjligheterna för privata välfärdsföretag inom vård, skola och omsorg att ta ut vinster. Bara en av tio vill ha kvar dagens regler utan några begränsningar.

Vid en närmare titt på undersökningen framkommer något intressant. Motståndet mot vinster i välfärden är något som förenar det svenska folket. Motståndet är nämligen lika stort oavsett kön, ålder och geografisk hemvist. Och det är dessutom nästan lika stort oavsett partisympatier.

Det finns nästan ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller uppfattningen i denna fråga. 79 procent av männen och 82 procent av kvinnorna vill förbjuda vinst eller se en vinstbegränsning. Uppdelat på åldersgrupper vill 79 procent av de som är mellan 18-29 år och 50-64 år förbjuda vinst eller se en vinstbegränsning. Detsamma gäller 80 procent av de som är 65 år eller äldre och 81 procent av de som är mellan 30-49 år.

De som bor i Malmöområdet är minst negativa till vinster och vinstuttag, men ändå är det 76 procent som antingen vill förbjuda vinst eller se en vinstbegränsning. I östra Mellansverige är det motståndet som starkast, 86 procent vill se ett vinstförbud eller en vinstbegränsning.

När det gäller partisympatier går det dela upp medborgarna i två grupper. Motståndet mot vinstuttag i välfärden är lägst inom Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – 71, 72, 74 respektive 78 procent. Motståndet mot vinstuttag är som störst inom Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – 87, 88, 90 respektive 94 procent.

Synen på vinstbegränsning förenar (nästan) alla medborgare i Sverige – kvinna som man, gammal som ung, boendes i norr som i söder. Motståndet mot vinstuttag är kompakt. Hur tänker riksdagen hantera det?