Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Åsa Regnér glömmer assistenterna

Efter att ha fått ta emot kritik för sin hantering av den personliga assistansen vänder nu Åsa Regner under galgen. I snart ett år har hon avfärdat kritiken genom att hänvisa till den stora LSS-utredningen som ska vara klar efter valet 2018. Men nu backar hon och ger Försäkringskassan nya riktlinjer att arbeta efter samtidigt som hon lägger ett antal snabbare utredningsuppdrag.

Gott så, den tidigare strategin – en generellt lägre timersättning och ett uppdrag till Försäkrings-kassan att strama upp biståndsbedömningen – hade betydande svagheter. Man kan inte reformera en välfärdstjänst genom att bara spara. Man måste också ha en politisk idé om var man vill och hur man vill att systemet ska fungera.

Men vad innebär då Åsa Regnérs nya strategi? Alltjämt ska de strukturella frågorna lösas genom LSS‑utredningen – efter valet. Samtidigt ska ett antal frågor snabbutredas så att förslag kan presenteras redan under nästa år. Det handlar då om assistansmarknaden och dess aktörer, tillståndsgivningen och tillsynen av företagen, kommunernas stöd till egenvård samt delar av försäkringskassans arbetssätt, vilket alltså ska hanteras i en mer prioriterad ordning.

De utvalda områdena ger oroväckande signaler om Åsa Regnérs fokus vad gäller den personliga assistansen. Den viktigaste faktorn, som avgör kvalitet och som är fundamentet i hela systemet är frånvarande. De personliga assistenternas arbetsvillkor, deras förutsättningar att göra ett gott arbete och deras relation till brukare och anhöriga; dessa frågor får glatt vänta till en annan regering.

Åsa Regner glömmer assistenterna, trots att det är de som är den personliga assistansen.