Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Allt du behöver veta om otrygga anställningar

Kommunals utredare har samlat alla viktiga siffror och argument från sex rapporter om otrygga anställningar på bara tre sidor! Nu finns dokumentet att ladda ned.

robert-nyberg-jag-tar-alla-tre

Visstidsanställd, vidbehovsanställning, timmis etc. Begreppen är många och minst sagt förvirrande. Eller som man brukar säga: Ett kärt barn har många namn. Men låt oss för en gång skull reda ut vad dessa begrepp är och vad de innebär.

Först och främst kan vi diskutera huruvida det egentligen är ett ”kärt barn”. Ett vinstdrivande välfärdsföretag skulle förmodligen kalla dessa anställningar för ”kärt”. Arbetsgivare som önskar flexibel arbetskraft likaså. Men skulle arbetstagaren, människan som lever under exempelvis en vidbehovsanställning, kalla det för kärt? Förmodligen inte.

Gemensamt för dessa anställningar är nämligen att de går under paraplybegreppet tidsbegränsade anställningar, eller det som vi på Kommunal kallar för otrygga anställningar. Det handlar ofta om en otrygg tillvaro där arbetstagare i förväg inte vet hur länge deras arbetskontrakt sträcker (visstid), i förväg inte vet om hur mycket pengar som kommer in på kontot varje månad (för att arbetsgivaren enbart kallar in vid behov, en så kallad vidbehovsanställning), inte kan planera sin tid ordentligt (för rädslan att missa en arbetstimme eller arbetspass), arbetar helger och kvällar för att genom ob-tillägg tjäna ihop mer pengar (en timanställd har sällan råd att inte arbeta under helger) och hela tiden känner att de måste hävda sig för sin arbetsgivare. Annars är risken att de blir av med sitt arbete.

Arbetskraften ska numera vara flexibel. Det ska vara enkelt att anställa och göra sig av med personal. Det ska också vara enkelt att stapla osäkra anställningar på varandra. För att ge ett exempel: Säg att du arbetat för en arbetsgivare som visstidsanställd i två år och lagen nu säger att du måste få ett fast kontrakt, då kan arbetsgivaren först göra sig av med dig för att sedan om-anställa dig på ett nytt visstidskontrakt tre dagar senare. Eller så kan arbetsgivaren kombinera olika former av tidsbegränsade anställningar, utan att motivera varför.

Den otrygga tillvaron kan pågå i all oändlighet. Du blir anställd på ett så kallat allmän visstidskontrakt. Anställningsformen ”allmän visstid” infördes 2007 och betyder att arbetsgivaren inte längre behöver motivera varför arbetstagaren nu måste vara tidsbegränsat anställd. Och Kommunal ser att de mest otrygga anställningsformerna, tim- och vidbehovsanställningar, har ökat sedan dess. Bara inom vård och omsorg var totalt 147 000 personer tidsbegränsat anställda år 2015. Fler än hälften av dessa var tim- eller vidbehovsanställda.

Det här tycker vi är fel och därför kämpar Kommunal sedan en tid tillbaka med avskaffa anställningsformen allmän visstid. Utredarna på Kommunal har därför sammanfattat de viktigaste argumenten och fakta från sex av våra rapporter som handlar om otrygga anställningar. Ladda ned dokumentet och ha det förbered nästa gång en person på din arbetsplats, din vän eller vem som helst, helt omotiverat hamnar i en otrygg anställning.