Vi slapp kriget men fick en deltidsnorm i vård- och omsorg

heltid_dektid-i-de-nordiska-landerna