Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vi slapp kriget men fick en deltidsnorm i vård- och omsorg

Krig kastar om människors liv. Avslutar dem i förtid. Skär av grenar på släktträd som skulle frodats vidare, men som abrupt tar slut i en kall skyttegrav i ett främmande land till ljudet av exploderande granater.

Vad har det med deltid att göra? Ganska mycket, skulle det kunna visa sig.

I Sverige har vi en deltidsnorm inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken. Det är vanligare att arbeta deltid än heltid. Det beror antingen på att de anställda inte får jobba heltid eller att de anställda inte kan jobba heltid, på grund av hög arbetsbelastning och brister i arbetsmiljön.

I Finland är andelen heltidsanställda inom vård- och omsorg betydligt större. Hur arbetsmiljön är vågar jag inte uttala mig om, men oavsett är det ändå intressant att fundera på varför det skiljer sig mellan de två grannländerna.

Jag passade på att fråga en representant från det finska facket som jag nyligen träffade på en konferens. Hennes korta förklaring var “kriget”.

I vård och omsorg jobbar framförallt kvinnor. I krig är det oftast män som lämnar hem och familj för strid.

Finland har på intet sätt varit förskonat från krig, så som vi har varit i Sverige. När männen försvann ut i krig, omkom i skottväxlingar, blev kvinnorna familjeförsörjare. Och för att kunna försörja en familj krävs en heltidsinkomst.

I Sverige har aldrig mannens roll som familjeförsörjare utmanats i praktiken. Kvinnor har traditionellt förväntats bidra till hushållskassan, men inte ansvarat för familjens försörjning. Kanske hänger den synen kvar än idag.

Det är hög tid att heltid – och därmed heltidsinkomst – blir norm även i kvinnodominerade yrken.

heltid_dektid-i-de-nordiska-landerna

Om diagrammet: Mörka staplar visar andelen deltidsarbetande kvinnor, med ljusa staplar visar andelen deltidsarbetande män. Diagrammet är hämtat från ”Deltid och ekonomi – olika villkor för kvinnor och män i Norden. Faktablad från projektet Deltid i Norden, 2013” och finns att ladda ned.