Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Det blev inte bättre – snarare sämre

Kommunal kan konstatera att de som argumenterade för att ett ökat antal privata utförare inom äldreomsorgen skulle ge möjlighet till bättre villkor för undersköterskor och vårdbiträden hade fel. Tyvärr blev det inte så mycket bättre. Tvärtom verkar det ha skapat en press nedåt av arbetsvillkoren.

Vissa politiker och lobbyister har sedan länge hävdat att fler privata utförare inom välfärden leder till konkurrens om arbetskraften och en möjlighet för personalen att förbättra sina arbetsvillkor genom att byta arbetsgivare. Om detta argument stämmer bör villkoren inom privat driven äldreomsorg vara bättre (eller minst lika bra) jämfört med kommunalt driven äldreomsorg.

Kommunal har idag släppt rapporten ”Så mycket bättre? 2016” där vi jämför andelen tidsbegränsat anställda, andelen deltidsanställda samt heltidsanställdas löner inom privat och kommunalt driven äldreomsorg. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Argumentet ovan stämmer inte.

  • Andelen tidsbegränsat anställda är 6 procentenheter högre inom privat driven äldreomsorg jämfört med kommunalt driven äldreomsorg – 35 procent respektive 29 procent.
  • Andelen deltidsanställda är 7 procentenheter högre inom privat driven äldreomsorg jämfört med kommunalt driven äldreomsorg – 69 procent respektive 62 procent.
  • Totallönen för heltidsanställda[1] är 1800 kr lägre per månad i privat driven äldreomsorg jämfört med kommunalt driven äldreomsorg.

Vi hoppas att ingen ska tro att vi med denna jämförelse menar att det är bra inom kommunalt driven äldreomsorg, för det är det inte. Andelen tidsbegränsat anställda och antalet deltidsanställda är även inom den kommunalt drivna äldreomsorgen alldeles för hög. Lönerna är för låga och avspeglar inte alls komplexiteten och svårighetsgraden i omsorgsarbetet. Dock ser vi ett mönster och det är inte positivt. Istället för de förbättringar som förkämparna av fler privata utförare i välfärden förespråkat, och fortfarande förespråkar, verkar det motsatta ske. Arbetsvillkoren och lönerna inom privat driven äldreomsorg skapar inga incitament alls för den kommunala verksamheten att förbättra sig. Riskerna är överhängande att det istället blir en spiral nedåt även inom kommunalt driven äldreomsorg.

 kommunalvsprivat_lo%cc%88n

 

[1] Anledningen till att vi jämför lönerna för heltidsanställda beror på att det finns stora problem, och oklarheter, med att räkna upp deltidsanställdas löner till heltid. För det första är det skillnad i antalet arbetade timmar när det gäller uppräknandet till månadslön och för det andra blir andelen ob-timmar i en deltidslön oproportionerligt stor vilket gör att siffrorna inte är jämförbara. (För er som undrar kan jag ändå berätta att vid en uppräkning av deltidslöner till heltidslöner, vilket vi anser ger missvisande siffror, så är lönen 900 kronor lägre i privat driven äldreomsorg.)