Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Jag vägrar att betraktas som riskarbetskraft – därför måste föräldraförsäkringen delas lika

Nu ska jag vara lite personlig. Jag har inga egna barn (däremot gudbarn som jag älskar). Jag har inga direkta planer på att skaffa barn. Det borde inte vara relevant i sammanhanget, men sorgligt nog tenderar det att vara det.

Fortsätt läsa

När jag var på en anställningsintervju för ett par år sedan fick jag erbjudande om ett arbete, ”trots att jag kanske kommer att skaffa barn” – vilket är ordagrant hur personen som skulle anställa mig uttryckte det. Hen hade alltså tagit risken i beaktande att jag kanske kommer att skaffa barn. Problemet är att hen sannolikt inte hade sagt, eller ens tänkt, på samma risk om jag var en man.

Kristdemokraterna har idag en debattartikel i Expressen i vilken de hävdar familjens rätt att bestämma uttaget av föräldraförsäkringen. I samma andetag väljer de att bortse ifrån att så länge de ojämställda uttaget består kommer kvinnor fortsatt uppfattas som riskarbetskraft.

De två viktigaste skälen till varför kvinnor tjänar mindre än män kan sammanfattas med tiden på arbetet och ersättningen för arbetet. Kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldraförsäkringen och två tredjedelar av den tillfälliga föräldrapenningen (så kallade VAB-dagar). Utan ett jämställt familjeliv går det inte att uppnå ett jämställt arbetsliv.

Det inte är rimligt att en statligt finansierad försäkring tillåts få så negativa konsekvenser för kvinnors arbetskraftsdeltagande och mäns föräldraskap. Gemensamt insamlade skattemedel från personer i alla åldrar – både från dem med och dem utan barn – ska trygga barns relation med sina föräldrar och föräldrars relationer med sina barn. De ska inte gå till en föräldraförsäkring som spär på ojämställdheten i samhället och därtill bidrar till att kvinnor får svårare att försörja sig både under sin förvärvsaktiva period och som pensionärer.

Att familjen själv ska få bestämma låter lovvärt men blir problematiskt när alla familjer tenderar att bestämma enligt samma mönster; att det är kvinnan som ska stanna hemma merparten av föräldraledigheten. Kanske för att hon redan arbetar deltid, har lägre lön eller redan tar huvudansvaret för hem och barn. Varför arbetar hon redan deltid eller har lägre lön? En del av förklaringen ligger i det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen som befäster bilden av mig och mina samhällssystrar som riskarbetskraft.

En jämställd föräldraförsäkring är mycket viktig för att befästa heltid som norm, höja lönerna i offentligt finansierad sektor och bryta könssegregationen på arbetsmarknaden. I grund och botten handlar det också om att alla föräldrar ska ha lika stora skyldigheter och rättigheter gentemot sina barn och att barn har rätt till sina föräldrar. 

Kommunal tycker därför att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan vårdnadshavarna utan möjlighet till överlåtelse. Jag instämmer till fullo och vägrar från och med nu att bli betraktad som riskarbetskraft. Det är innerligt tröttsamt.  

Texten är delvis hämtad ut Kommunals jämställdhetspolitiska program som antogs på Kommunals kongress 2016.

awa