Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Inte vet jag var politikerna hittar de där enkla jobben – i äldreomsorgen finns de då inte

aldreomsorg3

Det finns inte några enkla jobb i vård och omsorg. Det finns bara en debatt om enkla jobb i vård och omsorg. En debatt som baseras på okunskap. För det kan och bör aldrig anses vara enkelt att arbeta med människors mest intima och privata behov.

Trots det nås jag av rapporter om att man “infört” enkla jobb i äldreomsorgen. Den här gången i Sundsvall. ETC Sundsvall rapporterar om att kommunen har bestämt sig för att satsa 3 miljoner kronor på enkla jobb. Kommunals lokala representant är oroad för ökad arbetsbelastning istället för avlastning. Jag instämmer i den oron och vill tillföra ytterligare ett perspektiv.  

Det finns en överhängande risk att värdediskriminerade yrken underskattas i svårighetsgrad och därmed felaktigt uppfattas som enkla.

Kvinnodominerade yrken är värdediskriminerade och har systematisk lägre löner och sämre villkor än motsvarande mansdominerade yrken. Så långt känner nog många igen sig i problembeskrivningen. Men värdediskrimineringen och synen på dessa yrken får även relevans i relation till debatten om så kallade “enkla jobb”.

Vissa arbetsgivare har uppfattningen att “vem som helst” kan arbeta i äldreomsorgen. Det är ett svek mot äldre och deras anhöriga. Men det är också ett svek mot de personer som kommer in i verksamheter totalt oförberedda på vilka situationer som de kommer att möta. Trots att den synen fortfarande förekommer tycks det ändå finnas en rörelse mot att utbildad personal är efterfrågad och att utbildning premieras, vilket inte minst satsningen på undersköterskor i avtalsrörelsen visar.

Men professionaliseringen av äldreomsorgen riskerar att stanna upp i och med debatten om “enkla” jobb. Om synen på att det arbete som utförs i vård och omsorg är enkelt får fäste i debatten bidrar det till att slå fast värdediskrimineringen på samhällsnivå.

Det är nog med att kvinnodominerade yrken dras med en värdediskriminering som pressar ned löner och villkor. Att arbetsuppgifterna dessutom får etiketten “enkla” gynnar knappast utvecklingen i sektorn eller rekryteringen av 160 000 undersköterskor som måste ske till 2035.