Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Nu sparkar vi igång det partsgemensamma arbetet för heltid som norm

Med deltidsarbete kommer oundvikligen en deltidsinkomst. Det är framförallt kvinnor som arbetar deltid. Många av dem ofrivilligt. Därför är det utbredda deltidsnormen i kvinnodominerade sektorer ett jämställdhetsproblem. Att göra heltid till norm är en avgörande jämställdhetsfråga och en förutsättning för kvinnors möjlighet till egen försörjning.

Men vad menas med norm, ska inte heltid vara en rättighet? Kommunals bild är att när heltid ”enbart” införts som rättighet finns det exempel på att arbetsgivaren skjuter över ansvaret på personalen att jaga ihop rätt antal timmar för att komma upp i en heltid. Det kan vara ett omöjligt uppdrag på grund av att en heltid innebär alltför många helger med arbete, delade turer och en ansträngande arbetsmiljö. Heltid blir därmed inte en möjlighet i praktiken. 

Skillnaden mellan heltid som norm och heltid som rättighet går mellan vem ansvaret ligger på – individen eller organisationen. Normen sätter fokus på de strukturer som systematiskt missgynnar anställda i kvinnodominerade sektorer. Normer som innebär sämre villkor för kvinnor behöver ersättas med nya normer som förbättrar villkoren och stärker kvinnors möjlighet till egen försörjning. Genom att införa heltid som norm blir den nu rådande deltidsnormen en angelägenhet för hela sektorn – anställda och arbetsgivare – att bryta upp, istället för ett problem som de anställda ska hantera på egen hand. Men det räcker inte med ett erbjudande om heltid, organisationen måste ställa om så att planering, bemanning och arbetsmiljö gör heltid, och därmed heltidslön, till ett möjligt och attraktivt alternativ. 

Heltid som norm är nödvändigt för att eliminera skillnaden mellan hur den kvinnodominerade respektive den mansdominerade arbetsmarknaden är uppbyggd.

I avtalet med SKL som slöts innan sommaren finns tydliga skrivningar om att införa heltid som norm. Alla arbetsgivare ska senast 2017 ha en plan som arbetas fram tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Årlig uppföljning ska ske och planen sträcker sig fram till 2021. Arbetet leds av en projektgrupp som i dag har haft sitt första planeringsmöte.

Fil 000 (1)

Från vänster: Carina Ramstedt, sekreterare Kommunals utredningsenhet, tillsammans med delar av projektledningsgruppen för heltid som norm. Lena Byström, Kommunal, Lars-Sture Johansson, Kommunal, Lars-Ove Brander, SKL & Beatrice Rodin, SKL.