Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

37 år och fortfarande visstidsanställd

Hej alla på bloggen!

Sirin Kara heter jag och är ny på Kommunal, både som anställd och som utredare. Jag ser verkligen framemot att få arbeta på Sveriges mest progressiva fackförening och hoppas kunna göra många inlägg här framöver. Här kommer därför min debut på utredarbloggen.

En intressant arbetsplats som Kommunal kräver ett stort engagemang. Därför bestämde jag mig för att ta mig an uppgiften att gå igenom en stor del av Kommunals rapporter. Just nu är jag inne på ämnet: visstidsanställningar.

Sedan lång tid tillbaka arbetar Kommunal med att avskaffa anställningsformen allmän visstid, det vill säga att antalet personer som går på otrygga anställningar som tidsbegränsade anställningar och ”timmis” ska minska och arbetstagare i stället ska få en stadig anställning. En central rättighet i min mening. Bara under de fem senaste åren har utredarna på Kommunal tagit fram fem rapporter om just otrygga anställningar och där de ser att otryggheten i termer av visstidsanställningar på hela arbetsmarknaden i allmänhet och Kommunals medlemmar i synnerhet ökat varje år.

Något som har ökat sedan allmän visstid infördes 2007 är medelåldern för de som har visstidsanställningar. Ett av de stora argumenten som Alliansen förde vid dess införande var att ungdomar skulle få jobb enklare och att det skulle bli en slags inkörsport för att komma in på den ”riktiga arbetsmarknaden”, alltså den trygga arbetsmarknaden. Visstidsanställningars målgrupp var således primärt ungdomar och skulle förhoppningsvis också stanna där. Redan år 2011 kunde Kommunal i sin rapport Ständigt standby konstatera att visstidsanställningar inte var ett så kallat ”ungdomsfenomen”. Medelåldern för visstidsanställningar låg på 25 år för hela arbetsmarknaden och 35 år för de som arbetar inom kommuner och landsting.

Kommunals allra senaste rapport, Status: prekär, som kom ut i veckan visar att siffran ökat till 31,2 år respektive 37 år. Visstidsanställningar kryper upp i åldrarna och allt fler äldre måste finna sig i att jobba under otrygga anställningar. Vuxna människor som förmodligen har hem och barn att försörja.

Varför är det så viktigt att påpeka det här?

Jo för att det inte alltid blir som lagstiftaren och politikerna tänkt sig. År 2007 handlade det om att få in ungdomar i arbete, därför var det viktigt med visstidsanställningar. I dag är det inte bara ungdomar som arbetar visstid eller är timmis utan även allt fler äldre.

I dag handlar en stor del av arbetsmarknadsdebatten om att ”skapa” jobb åt nyanlända, var på borgerligheten föreslår minimilöner, ”enklare jobb” och framför allt lägre betalda jobb för att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden. Men i morgon kommer det att vara ditt jobb som klassas som ett lågbetalt jobb och din lön som förhandlas ner för att konkurrera med de lågavlönade jobben.

Det som bestäms för en grupp på arbetsmarknaden leder till spill-over effekter på resten av arbetsmarknaden. Så är det. Tror du inte på mig så har jag fem rapporter om visstidsanställningar som kan intyga det.