De höjda trösklarnas konsekvenser

Har det blivit svårare att få boendeplats över tid