Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

De höjda trösklarnas konsekvenser

Det har blivit svårare att få plats på äldreboende. Det beror dels på att antalet boendeplatser minskat, men också att äldreomsorg beviljas mer restriktivt när pengar går före behov. Det krävs helt enkelt större hjälpbehov idag jämfört med tidigare för att få en äldreboendeplats.  

Personal som arbetar i äldreomsorgen bekräftar den bilden. I en ny enkät som är gjord bland medlemmar i Kommunal som arbetar i äldreomsorgen, och som har besvarats av nästan 2 000 personer, är det en majoritet som anser att omsorgstagarna som de hjälper får boendeplats alldeles för sent.

Diagram2

Av de som svarat på frågan på frågan är det drygt var tionde som menar att många äldre får sin plats så sent att de hinner avlida innan de flyttar in. Dessa svar är inkluderade i alternativet ”Nej, de får sin plats för sent” i diagrammet ovan.

Vår rapport “Lapptäcke utan sömmar” visar att var fjärde anhörig till en äldre med vård och omsorgsbehov var tvungen att ”ligga på” kommunen för att deras närstående skulle få hjälp. Många i personalen vittnar också om att det har blivit svårare för äldre att få boendeplats över tid.

Diagram1

Det får konsekvenser för kvaliteten. Neddragningarna har inneburit att färre arbetar inom äldreomsorgen idag än tidigare, samtidigt som det har blivit svårare att få en boendeplats. Detta trots att de flesta äldre förr eller senare behöver vård och omsorg i livets slutskede. Färre personal ska således ta hand om allt mer sjuka äldre.

Att ge vård och omsorg till äldre i livets slutskede är äldreomsorgen och dess personal vana med. Problemet uppstår när allt för många samtidigt befinner sig i den fasen samtidigt. Då räcker inte tiden till. En som arbetar i äldreomsorgen berättar:

Det krävs en helt annan personalpolitik med fler anställda. I dag finns det ingen som kan sitta vak när de kommer till palliativ vård.

Personal i äldreomsorgen, ur medlemsenkäten (2016)

Det är aldrig en enkel övergång eller ett lättvindigt beslut att lämna den plats där vardagen utspelat sig, kanske under en hel livstid. Att bli gammal är att successivt förlora kontrollen. Över kropp och hem. Att bli gammal är också att lite på andras hjälp. Den utsträckta handen måste samhället möta.

När en äldre person vill flytta till ett äldreboende är det de omgivande samhällets roll att i givakt hörsamma den önskan. Allt annat är osmakligt och ovärdigt.

Under Almedalsveckan i Visby kommer rapporten ”Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende” att presenteras.

Följ bloggarna med problembeskrivning och lösningsförslag som kommer presenteras löpande under hashtaggen #SkäligtÄrInteGottNog