Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Newsflash: New Public Management är ingen bra grund för vård av svårt sjuka äldre i hemmet

Det snarare är regel än undantag att hemtjänstpersonalen inte har de goda förutsättningar att göra ett professionellt arbete, vilket vi bland annat skildrar i rapporterna Plats för proffsen och Lapptäcke utan sömmar. Problemet förvärras när komplexiteten ökar då svårt sjuka äldre vårdas hemma. De vårdas hemma för att de inte får plats på ett äldreboende.

Det finns flera problem med att allt för sjuka gamla får hemtjänst.

En aspekt ligger i hemtjänsten som verksamhet. Den fungerar utmärkt för personer som fortfarande är dirigenter i sina egna liv. Men när dirigentpinnen väl fallit till golvet är läget ett annat. När en äldre person inte längre kan tillkalla hjälp – eller inte längre är medveten om att hen behöver hjälp – då är det omöjligt för hemtjänsten att ge en god omsorg. Oavsett hur goda förutsättningar den kompetenta, kunniga och engagerade personalen har. Och goda förutsättningar är, som sagt, någonting som personalen ofta saknar.

41 procent av hemtjänstpersonalen har dagligen svårt att hinna utföra sina arbetsuppgifter. Jag vet att jag aldrig hade kunnat prestera under sådana förhållanden och då jobbar jag ändå oftast med ord och siffror, inte med människors kroppar och själar.‬ Inte med svårt sjuka människor kroppar och själar, vilket hemtjänstpersonal gör.

Hur kommer det att dessa larmrapporter om hemtjänsten når oss i ett jämt flöde samtidigt som förbättringar tycks utebli?

Det ska jag berätta för er.

I alla samhällen finns det behov av att hitta smarta lösningar på vardagliga likväl som sällsynta problem. Vägar behöver byggas, väder prognostiseras, sjuka botas, jordbävningar förutses och barn tröstas. Hur görs det på bästa sätt? Något förenklat kan en säga att ansvaret för att hitta svar på den frågan vilar på respektive vetenskapliga gren, medan politiker, utifrån sina olika värdegrunder, förväntas omsätta de vetenskapliga idéerna i praktiken.

Så hakar samhällets olika kugghjul i varandra och förhoppningsvis rör vi oss gemensamt mot målet om ett lite bättre samhälle för var dag.

Det är ganska fiffigt att ha olika vetenskaper för olika delar av samhället. Läkarvetenskapen är exempelvis en jättebra vetenskap – för att bota sjuka människor, men inte för att bygga hus. Kunskapen och verktygen som en läkare besitter har man begränsad användning av på en byggarbetsplats. Det skulle vara om någon på byggarbetsplatsen skadar sig, men då är läget ett annat. Kort sagt: Ett stetoskop är trots allt ett stetoskop och en cementblandare en cementblandare.

Hemtjänsten utgör ett märkligt undantag i och med att den vetenskapliga anknytningen hakats loss och ersatts av en helt annan vetenskaplig gren. På alldeles för många orter har man försökt använda ett stetoskop för att blanda cement. Hur fungerar det, tänker du. Inte alls bra, kan jag upplysa om. Nu är det inte så vanligt med cementblandare i hemtjänsten. Jämförelsen ska förstås bildligt. Men det som finns är omsorgsbehövande personer. För att förstå omsorg finns det omsorgsvetenskap; forskare, experter och avhandlingar. De pekar alla på samma sak: För att omsorgen ska fungera måste det finnas förutsättningar för trygga omsorgsmöten. För det krävs en hög kontinuitet och att personalen har:

  • handlingsutrymme
  • tillräckligt med tid

Svårare än så är det inte, om man vänder sig till omsorgsforskningen. Dessvärre har många politiker använt sig till en helt annan vetenskaplig inriktning, den ekonomiska som New Public Management är en del av. Omsorgsarbetet har finfördelats, hackats upp och detaljstyrts, allt enligt ekonomiska teorier om maximal produktion. Som om hemtjänstpersonalen arbetade vid ett löpande band. Fast det gör de ju inte. Hemtjänstpersonalen arbetar med människor och människors behov. Inte undra på att det blir en massa tokigheter för både personal och äldre i hemtjänsten. I ivern att värna budget före behov blir det allt svårare för äldre att få boendeplats. Det blir helt enkelt inte särskilt bra. Varken för äldre, deras anhöriga – eller personalen.

I tidigare bloggar har jag beskrivit hur verksamheten på äldreboenden påverkas av att det har blivit svårare för äldre att få en boendeplats. Innan den äldre får en boendeplats bor hen ofta hemma med stöd av hemtjänst och anhöriga. Jag kommer återkomma till anhörigas situation i en senare blogg.

Under Almedalsveckan i Visby kommer rapporten ”Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende” att presenteras.

Följ bloggarna med problembeskrivning och lösningsförslag som kommer presenteras löpande under hashtaggen #SkäligtÄrInteGottNog