Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Regeringen tar ett viktigt första steg

Dagens Samhälle skriver gymnasieminsiter Aida Hadizialic och civilminister Ardalan Shekarabi att ”Vi behöver så långt det är politiskt möjligt freda den svenska skolan ifrån vinstintressen som inte bidrar till målet om en likvärdig och god utbildning.” Det är mycket glädjande att regeringen, under den senaste tiden har tagit ett tydligt steg framåt vad gäller begränsningar av vinstintresset inom skolan. För mig känns det också naturligt att börja med skolan där det både verkar finnas ett bredare politiskt ifrågasättande till vinst och vi har kunnat se en rad avskräckande exempel. Från Kommunal så ser vi detta som ett välkommet första steg mot att få bort vinstdriften från vård, skola och omsorg.

Kommunal har under de senaste åren tydligt tagit ställning för att en non-profit princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Inom flera verksamheter har minskade resurser, en icke-fungerande styrning och vinstdrift tillsammans skapat orimliga arbetsvillkor för Kommunals medlemmar. Vi ser hur underbemanningen sliter ut undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Vi ser hur dagens styrning enligt New Public Management ger omöjliga arbetsförhållanden med tidspress och detaljstyrning. Vi ser hur antalet tidsbegränsat anställda och deltidsanställda är högre i verksamheter med vinstdrift. I verksamheter där utgifterna till övervägande del består av personalkostnader är givetvis incitamenten för ett företag med vinstintresse starka att hålla bemanningen på en låg nivå.

Det finns många symptom på att privata vinstdrivande företag är en sjuk företeelse inom skolområdet. Till exempel vill Språkskolan i Umeå att eleverna ska värva nya elever till skolan och lyckas de med etta så ska de få en iPhone. Skolor lägger flera miljoner kronor på reklam, resurser som istället borde gå till undervisning. Elever lockas till skolor med löfte om datorer och träningskort på gym. Inte nog med att allt detta drar bort resurser från undervisningen, det flyttar dessutom fokus från det viktiga uppdrag som skolan har – utbildning.

Det finns en grundläggande skillnad mellan verksamheter som är icke-vinstdrivande och vinstdrivande. Syftet med de förstnämnda är att använda resurser för att skapa verksamhet, medan de senare använder verksamheten för att skapa resurser (vinster). En skola utan vinstintresse är ett mycket bra första steg och vi ser fram emot att regeringen sedan går vidare och begränsar vinstdriften även inom vård och omsorg.