Beslut om arbetssjukdomar kan bero på synen på arbetsmiljön

antalet godkända arbetssjukdomar 2010-2014