Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ta på dig genusglasögon, så ser du en klarare väg till ett friskare och längre arbetsliv

tjänstebil

Varför kör anställda i hemtjänsten små och trånga bilar, medan anställda inom mansdominerade yrken inom samma sektor får större och bekvämare tjänstebilar? Bilden ovan väcker denna fråga. Den symboliserar skillnaden i arbetsvillkor mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter och skillnaderna kan inte förklaras av annat än ”cementerade” strukturer.

Illustrationen var en av flera bilder som visades av Professor Magnus Sverke, som den 5 april presenterade kunskapssammanställningen om Kvinnors och mäns arbetsvillkor på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Kunskapssammanställningen som är ett initiativ av Arbetsmiljöverket är framtagen av en grupp forskare med kunskap, bl.a. om stress, arbetstider och anställningsformer.

Slutsatser i kunskapssammanställningen bekräftar redan kända förhållanden i arbetslivet: Kvinnor oftare än män har mindre resurser i arbetet, till viss grad har de också sämre stöd och de upplever oftare att de sällan får uppskattning av chefen. Denna obalans mellan krav och resurser är vanlig i vård och omsorgsyrken samt i skola.

Tidigare kunskapssammanställningar har visat på samband mellan obalans i arbetet och både ryggbesvär, utmattningssyndrom och depression, men också andra livshotande sjukdomar, t.ex., hjärt- och kärlsjukdomar.

Slutsatserna i den nya kunskapssammanställningen, liksom i flera andra forskningsstudier bekräftar att den ökade sjukfrånvaron bland kvinnor främst förklaras av skillnaderna i arbetsvillkor mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Det beror alltså inte på kvinnans biologi, utan på strukturer som nedvärderar hennes arbete.

Med detta som utgångspunkt är det angeläget att dela ut genusglasögon till alla som oroar sig om ökade sjukförsäkringskostnader. Diskussion och debatt i den frågan borde handla om att bryta strukturer. Med ökad insikt och kunskap borde det inte vara omöjligt att göra det. Det första och akuta steget behöver tas på arbetsplatsen, i arbetsmiljön.

Ett tips från Magnus Sverke och kolleger är att integrera arbetsmiljöfrågorna i verksamhetsplanen. Jag håller med dem om det. Men det ska inte betyda att den ska stå som en stum punkt i planen. Det kräver att det, vid varje beslutspunkt i verksamhetsplaneringen, görs aktiva arbetsmiljöriskanalyser, med genusglasögonen på. Sedan borde detta kompletteras med rutiner, utvärderingar och uppföljningar.