Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Se filmen om Rita och gör det självklara självklart – även i hemtjänsten

Nu lanserar Kommunal Självklarhetsmetoden. Det kan förhoppningsvis bli början på slutet för den marknadsstyrning av hemtjänst som drar verksamheten mot dikesrenen medan personalen får kämpa för att hålla sig på...

Fortsätt läsa

Nu lanserar Kommunal Självklarhetsmetoden. Det kan förhoppningsvis bli början på slutet för den marknadsstyrning av hemtjänst som drar verksamheten mot dikesrenen medan personalen får kämpa för att hålla sig på vägen.

Rita

Säg hej till Rita

I hemtjänsten slösas kompetens och god vård och omsorg bort i ett system som ingen verkar komma ihåg varför det tillkommit från början. För en sak är klar: den ökade byråkratiseringen, detaljstyrningen och fragmentiseringen gynnar i alla fall inte en trygg omsorgsrelation mellan äldre och hemtjänstpersonal. En kortsiktig ekonomisk rationalitet har överordnats god vård och omsorg. I Kommunals rapport Plats för proffsen beskrivs alla de här problemen. I samma rapport föreslås också en lösning – en hemtjänst som bedrivs i enlighet med omsorgsrationella principer. Personalen måste få förutsättningar att tillgodose individuella behov och önskemål i varje omsorgsmöte. För det krävs mindre detaljstyrning och mer flexibilitet.

Att arbeta i äldreomsorgen är att vara del av en pussel-profession. Dessa fantastiska kvinnor, för ja, det är oftast kvinnor som arbetar i äldreomsorgen, måste i varje omsorgsmöte lägga ett komplext pussel för att se, bekräfta och tillmötesgå varje människas unika behov. De behöver i sin yrkesroll agera detektiver, psykologer, fastighetsskötare, tankeläsare, försvarare och väktare. De har inte bara förmågan att växla mellan alla dessa rollen. Utan de kan också se när det ska göras. Och hur. Allt för att den äldre ska få en så bra dag som möjligt.

Det borde vara självklart att de får använda sin kompetens i varje möte med den äldre. Det är hög tid att göra det självklara självklart – även i hemtjänsten.

Vad tycker du? Se filmen om Rita och delta i diskussionen på www.självklarhetsmetoden.nu