Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

På tal om fattiga kvinnor

Förra veckan var jag på Arbetets museum, ett trevligt ställe och med bra liten shop (vilket är signum för ett bra museum). I Norrköping skulle vi prata om Dan Anderssons bok, tak för fattigdom. Kanske just för att vi var i Norrköping kom jag att tänka på Majgull Axelsson som ju bott och skrivit om Norrköping. Men mest kom jag att tänka på Majgull för det hon skrev i boken ”och dom som inte har”. Det är en intervjubok som skildrar nygattigdomen i Sverige på 1990-talet. Fjorton personer djupintervjuas och berättar om det skamfyllda med att ha ont om pengar. När jag tänker tillbaka på boken så tänker jag att många av dessa kvinnor, det är dem jag minns, hade nog jobbat i välfärden. Jag kommer så väl ihåg kvinnan hon intervjuade i en lägenhet på nedre botten och intervjun avslutadese med ”att i Sverige syns inte fattigdomen bakom krukväxterna och de välstrukna gardinerna”.

För mig blir detta en så viktig utgångspunkt i diskussionen om sänkta löner. Många kvinnor, i välfärden, i handeln och i hotell- och restaurangbranschen, de kanske har en ok lön, men de har inte en ok inkomst. Det är viktigt att skilja på lön och inkomst i våra branscher. De som börjar arbeta i vården och är i 20-års åldern har i snitt en inkomst på runt 8000 kronor i månaden. De har visstidsjobb och de har deltidsjobb. Då blir inte inkomsten så hög. Pensionskuvertet är sedan en spegling av arbetslivet och sju av tio av Kommunals medlemmar som går i pension har helt eller delvis garantipension och mer än var tionde kvinna mellan 65-69 år har en total pension som är mindre än 7 700 kronor.

Det är inte lätt att veta vad man ska göra åt de ökade inkomstskillnaderna. Men en lågt hängande frukt är att inte de som är anställda i offentlig regi ska bidra till att andelen fattiga ökar. Politikerna måste ta ansvar för att öka heltiderna, minska visstiderna och ställa krav på kollektivavtal för det man upphandlar. Lästips till arbetsgivare – Ta täten.