Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

När en äldre person vill flytta till ett äldreboende är de det omgivande samhällets roll att i givakt hörsamma den önskan

En dag står de där i din hall; hemtjänstpersonalen. De har kommit för att bistå med sådant som var självklart förut, men som med tiden blivit allt svårare att utföra. Det är inte en efterlängtad stund i livet, men ofta oundvikligt. Oundvikligt förknippad med oro och sorg. Sorg över det som gått förlorat och oro över vad som kommer härnäst. Det som kommer härnäst är att förlusterna blir fler. I bland tar det lång tid, i bland går det snabbt. Kontrollen över kropp och hem glider en ur händerna. Beroendet av andra ökar i samma takt. Andra, som antigen är professionell omsorgspersonal, eller anhöriga. Ofta båda. Tills den dag då hemmet inte längre står för den trygghet det en gång inneburit. Det har istället blivit en symbol för otrygghet. Kanske ensamhet. Förmodligen båda. Den dagen är förmodligen densamma som när tankarna på att flytta till ett äldreboende tar allt större plats. Det är aldrig en enkel övergång eller ett lättvindigt beslut att lämna den plats där vardagen utspelat sig, barn växt upp, katten spanat ut över gården från fönsterblecket i granit. Det borde inte vara någon som tvivlar på att det beslutet inte fattas i en handvändning. Hemtjänst är utmärkt för personer som fortfarande är dirigenter i sina egna liv. Men när dirigentpinnen väl fallit till golvet är läget ett annat. Då räcker inte hemtjänst till.

Att bli gammal är att successivt förlora kontrollen. Över kropp och hem. När en äldre person vill flytta till ett äldreboende är det de omgivande samhällets roll att i givakt hörsamma den önskan. Allt annat är osmakligt och ovärdigt.

De senaste dagarnas rapportering i svt visar på bristerna i omhändertagandet av de allra sjukaste och sköraste medborgarna. Vi har inte råd säger någon i ett Sveriges vars välstånd aldrig varit större än nu. Det är helt enkelt inte sant. Det är klart att vi har råd. Det vill säga om vi bestämmer oss för det. Det är hög tid att höja ambitionsnivån i svensk äldreomsorg. För det krävs fler boendeplatser, både för kortare och längre vistelser, och inte minst att det görs plats för äldreomsorgens proffs; omsorgspersonalen.