Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vad tycker medlemmarna som jobbar i privat välfärd?

Kommunal har medlemmar som jobbar i både privat och offentlig vård, omsorg och skola, cirka 20 procent i privat och 80 procent i offentlig regi. Kommunals medlemmar beslutade på senaste kongressen att  de närmaste åren skulle vi jobba med hur marknadsmodeller och vinst påverkar välfärdsverksamheterna. Vi har gjort djupdykningar inom flera branscher för att jämföra privat och offentlig verksamhet men också för att se hur

En av frågorna som Kommunals medlemmar gav oss i uppdrag var att verka för en non-profitprincip i vården, omsorgen och skolan. I detta sammanhang anklagas vi ofta för att i debatten inte företräda de medlemmar som jobbar privat. Därför har vi valt att fråga de privatanställda om deras inställning till vinster i välfärden.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de privatanställda medlemmarna vill att vinstuttag begränsas, att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten samt att bemanningen i verksamheten säkras. Hela 84 procent vill att överskott i verksamheterna ska återinvesteras i verksamheten. de nya styrformer som används idag, både i privat och offentlig regi, hur detta påverkar vården och omsorgen och kvalitén.

En av de stora frågorna senaste åren har också varit att frågan om att ställa krav på kollektivavtal hos de som bedriver verksamhet i välfärden. För oss är det en självklarhet för det garanerta våra medlemmar likvärdiga löner och villkor, men också för att det innebär en konkurrensneutralitet mellan företag och mellan företag och offentlig verksamhet. Och även detta är en självklarhet för de anställda i privat verksamhet  – 88 procent anser att det ska vara krav på kollektivavtal.

Jag tycker inte att vi visat på en svart eller vit bild om vad som är bra eller dåligt. Istället har vi lyft fram en ganska komplicerad verklighet där inga enkla sanningar ges. Men den som idag lyfter fram att inte privat verksamhet är överlägsen offentlig anklagas för att smutskasta.

Kommunal kommer att fortsätta sitt arbete för bra villkor för de anställda oavsett om de jobbar privat eller offentligt driven välfärd. Det handlar både om att Kommunals medlemmar ska ha bra villkor och löner som de kan ha ett bra liv utifrån. Men det handlar också om att vettiga löner och villkor är en förutsättning för bra kvalité i vård, omsorg och skola och då är frågan om hur verksamheterna styrs avgörande. Om detta kommer Kommunal att presentera ännu en ny rapport den 20 januari. Fortsätt följ oss i Kommunals arbete för värdig välfärd.