Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

SKL:s vice ordförande talar ut om varför kvinnor inte förtjänar högre lön

Löner i kvinnodominerade yrken är konsekvent lägre än i mansdominerade yrken med motsvarande kvalifikationskrav. Hur kommer det sig? Äntligen levererar vice ordförande för SKL, Anders Knape, ett tydligt svar, nämligen att kvinnor helt enkelt inte förtjänar högre lön. I ett särskilt yttrande till delegationen för jämställdhet i arbetslivets slutbetänkande skriver han apropå värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken i offentlig sektor:

“Val av yrke påverkas av en mängd faktorer varav lön är en. Kommuner, landsting och regioner erbjuder arbeten som är viktiga och som de anställda upplever ’gör skillnad’.”

Han fortsätter:

“Enligt Ungdomsbarometern förknippas välfärdssektorn med trygga och säkra anställningar, schyssta arbetsvillkor och förmåner, en möjlig balans mellan arbete och fritid/familj, samt jämställdhet och mångfald. Att tala om värdediskriminering och därigenom påstå att de som väljer yrken utifrån ett vidare perspektiv än enbart lön är diskriminerade och nedvärderade.

Om jag var lite vågad skulle jag påstå att Anders Knape är den som diskriminerar och nedvärderar det arbete som bär det svenska samhället och som medlemmarna i Kommunal dagligen utför. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att Knape på fullaste allvar menar att anställda i kommuner och landsting ska godta lägre lön för att de upplever att de ’gör skillnad’ och för att deras villkor är så bra i övrigt.

Det sistnämnda är inte ens sant. Att villkoren i arbetaryrken i välfärdssektorn skulle vara trygga finns det ett och annat att invända emot. Hälften av de anställda har deltidsarbete, var tredje har visstidsanställning och var fjärde slutar sitt arbete – varje år.

Det Knape ger uttryck för är inget annat än en oerhört mossig inställning till värderingen av kvinnors arbete, som i alla fall jag trodde var hänvisad till en svunnen tideräkning.

Logiken överförd till vilket sammanhang som helst visar på absurditeten. Känner du att du kan ’göra skillnad’ på ditt jobb? Så bra, då kan vi äntligen sänka din lön.

Hoppas Anders Knape lever som han lär. Det är inte helt orimligt att anta att Anders Knape själv är aktiv i politiken för att ’göra skillnad’. Hoppas också att han är nöjd med villkoren på sitt jobb. Det skulle nämligen spara en och annan skattekrona.