Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kära kommunpolitiker!

Oavsett partitillhörighet kan det ibland vara svårt att veta vad man vill som politiker. På allmän begäran har Kommunal därför tagit fram testet “Vilken politiker vill du vara?”. Genom att svara på tre korta frågor kan du få reda på vilken politik du ska driva den kommande mandatperioden.

Testet är mycket enkelt. Du är säkert van att se liknande test i diverse veckotidningar som kan hjälpa en reda ut om man har ett osunt shoppingbeteende eller om man är i riskzonen för att drabbas av den senaste okända virusinfektion, “den dolda folksjukdomen”, allt enligt aktuell kvällstidningslöpsedel.

Nu till testet:

1.Tycker du att Sveriges äldre ska ha tillgång till en hemtjänst att god kvalitet?

2.Tycker du att personalen inom hemtjänsten ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet?

3.Tycker du att det är en fråga om anständighet att människor kan försörja sig på sin inkomst?

3 “ja” av 3. Grattis! Du är en välfärdsvärnare. Det innebär att du uppskattar jämlikhet. Du ser fördelar med att även kvinnor kan lönearbeta istället för att stanna hemma och ta hand om de äldre. Du tycker också att kommunens resurser bör gå till annat än försörjningsstöd som ges till personer som arbetar, men som inte kan försörja sig på sin inkomst.

Enligt en enkel trestegsmodell kan du omsätta din politiska vision i praktiken. Det är egentligen inte särskilt komplicerat, utan handlar om att göra det självklara självklart, även i en verksamhet som hemtjänsten. Det är nämligen mycket som borde vara självklart i hemtjänsten, men som inte är det.

1. Självklart ska finansiering till äldreomsorgen säkras. Antalet äldre ökar medan antalet anställda minskar. Det är en ekvation som inte leder till god omsorgskvalitet, utan till utsliten personal.

2. Det är självklart att den ekonomiska styrningen utformad för maskinell löpande-band-verksamhet ska ersättas med en styrning som forskningen visar främjar ett professionellt omsorgsarbete. För god kvalitet måste personalen kunna individanpassa vården och omsorgen. Omsorgsforskningen och personalens erfarenheter är entydiga; personalen måste ha tillräcklig tid att utföra sitt arbete och det måste finnas förutsättningar för kontinuitet och flexibilitet.

3. Det är självklart att heltid borde vara norm. I dag är deltid vanligare än heltid i äldreomsorgen. Den vanligaste orsaken till deltidsarbetande är att det inte erbjuds möjlighet att arbeta heltid. Mer än hälften av undersköterskorna arbetar deltid. En deltidsarbetande undersköterska tjänar i genomsnitt 15 600 kronor efter skatt. Det är inkomst som få kan försörja sig själva och sin familj på. Som bonus kan du passa på att öka bemanningen så att de som vill får arbeta heltid, samtidigt som många slipper jaga timmar för att kunna betala hyran.

Lycka till!