Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kan du städa en toalett på 2 minuter?

Nästan var tionde sjukhussäng i Sverige upptas av en patient med en vårdrelaterad infektion. Många av fallen hade kunnat undvikas om hygienen på sjukhus, äldreboenden och vårdhem var bättre. Expressens reportage om de undermåliga villkoren för städarna på Södersjukhuset är upprörande, men dessvärre ingen nyhet för Kommunal. Pressade minutscheman, låga löner och otrygga anställningar skapar en negativ spiral som omöjliggör för städarbetarna att göra ett bra jobb.

Tidsschemat bygger på att man slarvar och villkoren ser till att ingen tjallar.

Kommunals ordförande Annelie Nordström berättar för Expressens reporter om hur rädslan för att förlora jobbet är stark hos många av de som arbetar inom städbranschen. Många är nyanlända, kan kanske inte språket eller har svårt att få andra arbeten. Det skapar en situation där arbetsgivaren kan utnyttja arbetarnas utsatthet för att skära i kostnaderna genom orimligt låga löner och ständig jäkt.

Skatteverket rapporterar att anställda kan få så lite som 11 kronor i timmen och att skattefusket är utbrett.

Den negativa spiralen har pågått länge och som utredarkollegorna Ulrika Lorentzi och Oskar Taxén skriver på Dagens Arena är det en konsekvens av att den svenska partsmodellen delvis är satt ur spel inom städbranschen. Många företag vägrar att teckna kollektivavtal med hänvisning till ”bristande konkurrenskraft”. Samtidigt vilar det tyngsta ansvaret på politikerna som låter offentliga upphandlingar styras av lägsta pris. Seriositet premieras helt enkelt inte.

Offentliga upphandlingar måste därför börja utgå ifrån kollektivavtalsmässiga löner och politikerna behöver ställa krav på trygga villkor. Klarar företagen inte av att leverera kan städverksamheten med fördel tas tillbaka i egen regi. Det är också av stor vikt att sjukhusledningar prioriterar städverksamheten och ser den som den integrerade delen av vården som den de facto är.

Det är en fråga om patientsäkerhet och en fråga om dräglighet. Om arbetarna hade ett anställningsskydd skulle det heller inte behövas en undercover-reporter för att påtala missförhållanden – de skulle våga göra det själva.